Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej.
 • Ostatnia zmiana 14.12.2023 przez BTT

  Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej

  Projekt ma na celu stworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej UMB. Wizją stojącą za tym ambitnym planem jest kreowanie innowacyjnego ekosystemu badań biomedycznych i systemów ochrony zdrowia, który integruje zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, nowatorskie badania medyczne i holistyczne zarządzanie danymi. Nasze dotychczasowe osiągnięcia obejmują stworzenie jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków medycyny cyfrowej w Polsce, wraz z nowoczesnym biobankiem i laboratorium genomicznym. Wspierane zewnętrznymi środkami, osiągnięcia te świadczą o potencjale UMB do dalszego rozwoju w tych dziedzinach. Kluczowym elementem naszej dotychczasowej pracy jest system informatyczny PolMed-AI, stworzony w ramach projektu "Centrum Sztucznej Inteligencji przy UMB". System ten integruje różne typy danych - fenotypowe, omiczne, w tym genomiczne, oraz dane obrazowe - i gromadzi dane z różnych badań rejestrowych. Dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie analizować i powiązać informacje kliniczne z biologicznymi próbkami pacjentów przechowywanymi w biobanku UMB. W ramach systemu aktualnie zgromadzone są dane od ponad 8000 pacjentów.

  Projekt planuje wykorzystać te solidne podstawy do dalszego rozwoju i doskonalenia systemu PolMed-AI, poprzez integrację istniejących narzędzi, personelu i kompetencji w ramach tworzonego RCMC UMB.

  Będziemy skupiać się na rozbudowie systemu, zwłaszcza pod względem rodzaju i zakresu danych, które może obsługiwać. Planujemy także integrację systemu z systemami szpitalnymi USK i UDSK oraz opracowanie modułu dostosowanego do potrzeb lekarzy, aby zwiększyć komfort użytkowania i funkcjonalność systemu. Naszym celem jest stworzenie narzędzi klinicznych i dokonanie odkryć naukowych, bazujących na analizie dużych zbiorów danych, w tym z użyciem technologii uczenia maszynowego. W ramach tego planu, system PolMed-AI, który jest już używany do gromadzenia danych z projektów naukowych UMB, zostanie rozszerzony o dane dodatkowych pacjentów z klinicznych szpitali UMB i nowych dawców-wolontariuszy. Planujemy sfinansować sekwencjonowanie całego genomu próbek DNA tych pacjentów w ramach projektu, z zamiarem włączenia 4000 pacjentów, w tym 20% pacjentów pediatrycznych ze szpitala dziecięcego UDSK. Projekt obejmuje wiele etapów, w tym zaangażowanie personelu i zapewnienie ukierunkowanych szkoleń, adaptację budynku i wyposażenie go tak, aby spełniał wymagania RCMC, zakup i wdrożenie systemów informatycznych, rozbudowę infrastruktury IT wspierającej działania RCMC, uzyskanie certyfikacji ISO dla Biobanku UMB, a w końcu, pobranie i przechowywanie materiału biologicznego od pacjentów oraz wykonanie analiz sekwencjonowania całego genomu.

  Ten ambitny projekt obiecuje przynieść transformatywne zmiany w medycynie cyfrowej i opiece nad pacjentami, tworząc nowe modele diagnostyczne i terapeutyczne poprzez wykorzystanie technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Nasze działania zbudują na silnej pozycji UMB w tym rozwijającym się polu, przyspieszając innowacje i poprawiając jakość opieki zdrowotnej.

   

  Harmonogram:

  Zadanie nr 1. Zaangażowanie kadry i szkolenia dla pracowników RCMC (Czas realizacji: 01.11.2023 – 31.10.2028)

  Zadanie nr 2. Adaptacja/modernizacja oraz wyposażenie RCMC w tym Biobanku (Czas realizacji: 01.11.2023 – 31.06.2024)

  Zadanie nr 3. Zakup systemów informatycznych i rozbudowy infrastruktury informatycznej wspierających działanie RCMC (Czas realizacji: 01.11.2023 – 31.10.2028)

  Zadanie nr 4. Certyfikacja (Czas realizacji: 01.11.2024 – 31.10.2027)

  Zadanie nr 5. Biobankowanie/sekwencjonowanie Materiału biologicznego (Czas realizacji: 01.05.2024 – 30.04.2028)

   

  Projekt "Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – RCMC" finansowane ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych, numer Projektu 2023/ABM/02/00008.

  Project "Regional Centre for Digital Medicine at the Medical University of Bialystok" financed by the Medical Research Agency, Poland, project number 2023/ABM/02/00008.