Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. STYCZEŃ.
 • STYCZEŃ.
 • Ostatnia zmiana 24.01.2018 przez Administrator UMB

  STYCZEŃ

   

  • 30 stycznia 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana Uchwały nr 119/2017 w  sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na rok akademicki 2017/2018, zmiana wzoru sylabusa na studiach, zmiana wzoru sylabusa na studiach podyplomowych, utworzenie studiów I stopnia na kierunku Biostatystyka od rok akademickiego 2018/2019, zmiana regulaminu studiów podyplomowych utworzenie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Epidemiologia”, utworzenie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Prawo Medyczne i Bioetyka”)

   

  • 25 stycznia 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie tematów oraz kierowników prac dyplomowych na rok akademicki 2018/2019)

   

  • 24 stycznia 2018 r. –WL – Rada Wydziału lekarskiego (podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Międzynarodowych, Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki, podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Regulaminu Międzynarodowych, Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki)

   

  • 18 stycznia 2018 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia