Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Modyfikacja programu kształcenia kierunku Techniki Dentystyczne - I, II i III rok.
 • Modyfikacja programu kształcenia kierunku Techniki Dentystyczne - I, II i III rok.
 • Ostatnia zmiana 11.04.2023 przez Administrator UMB

  Modyfikacja programu kształcenia kierunku Techniki Dentystyczne - I, II i III rok

  W ramach Projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” od roku akademickiego 2020/2021 obowiązywał będzie zmodyfikowany sylabus przedmiotu „Modelarstwo i rysunek”.

  Wszyscy Studenci I roku kierunku Techniki Dentystyczne w roku akademickim 2020/21 zostają włączeni do Projektu i tym samym stają się jego uczestnikami.

  Uczestnictwo w projekcie wiąże się z obowiązkiem przekazania danych osobowych wymaganych w projekcie, w celu wypełnienia przez Uczelnię obowiązku monitorowania uczestników projektu zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia POWER 2014-2020 oraz zakończenia archiwizacji dokumentacji.

  Każdy uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

  Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu realizacji Zadania 3 – Modyfikacja programów kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne oraz Zadania 5 – Modyfikacja programów kształcenia a kierunku Lekarsko – Dentystycznym, realizowanych w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (regulamin dostępny w na stronie www.umb.edu.pl/zpu2 w zakładce Dokumenty do pobrania – Studenci UMB).

   


   

  W ramach Projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” od roku akademickiego 2021/2022 obowiązywał będzie zmodyfikowany sylabus przedmiotu Techniki protetyczne”.

  Wszyscy Studenci II i III roku kierunku Techniki Dentystyczne w roku akademickim 2022/2023 zostają włączeni do Projektu i tym samym stają się jego uczestnikami.

  Uczestnictwo w projekcie wiąże się z obowiązkiem przekazania danych osobowych wymaganych w projekcie, w celu wypełnienia przez Uczelnię obowiązku monitorowania uczestników projektu zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia POWER 2014-2020 oraz zakończenia archiwizacji dokumentacji.

  Każdy uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

  Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu realizacji Zadania 3 – Modyfikacja programów kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne oraz Zadania 5 – Modyfikacja programów kształcenia a kierunku Lekarsko – Dentystycznym, realizowanych w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (regulamin dostępny w na stronie www.umb.edu.pl/zpu2 w zakładce Dokumenty do pobrania – Studenci UMB).