Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja.
 • Rekrutacja.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja

  ZAPROSZENIE

  do udziału w szkoleniu pn.

  SPOSOBY WIZUALIZACJI ZMIAN MOLEKULARNYCH W KOMÓRKACH SKÓRY POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW FIZYKOCHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH

   

  Rusza rekrutacja do udziału w szkoleniu pn. „Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych”!

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Szkolenie dedykowane jest 2 pracownikom Wydziału Farmaceutycznego UMB realizującym efekty kształcenia wśród studentów kierunku Kosmetologia II st. Głównym celem szkolenia jest rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, planowanych do wykorzystania w ramach zajęć ze studentami.

  Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. rodzaje zmian molekularnych zachodzących w komórkach skóry pod wpływem działania czynników fizykochemicznych i biologicznych, możliwość wizualizacji,
  2. przygotowywanie preparatów mikroskopowych z doborem optymalnych barwników dostosowanych do wyboru metody wizualizacji,
  3. optymalizacja jakości wykonywanych zdjęć mikroskopowych,
  4. przygotowanie i analiza obrazów z hodowli przeżyciowych wykonywanych w trakcie eksperymentu, zdjęć trójwymiarowych, wykonywanie wizualizacji poprzez wykonywanie zdjęć łączonych.

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w Białymstoku (UMB) i obejmie 40 godzin dydaktycznych w jednej grupie.

   

  Planowany termin realizacji szkolenia 11-13.02.2021

  - szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia zostanie przesłany mailem przez rozpoczęciem szkolenia

   

  Liczba miejsc ograniczona – 2 osoby.

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • okres zatrudnienia na UMB nie może być krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych prowadzonych
   z wykorzystaniem
   kompetencji nabytych przez Uczestnika w trakcie szkolenia (§4, pkt I, ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie),
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§8, pkt II, ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych mailem do dnia 27.01.2021, osoba do kontaktu: Jacek Bezubik (zpu3@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-40).


  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego UMB – Wykorzystanie systemu LCMS w diagnostyce medycznej

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  WYKORZYSTANIE SYSTEMU LCMS
  W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

   

  Rusza rekrutacja do udziału w szkoleniu pn. „Wykorzystanie systemu LCMS w diagnostyce medycznej”!

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  Szkolenie dedykowane jest 4 pracownikom Wydziału Farmaceutycznego UMB realizującym efekty kształcenia wśród studentów kierunku Farmacja i Analityka medyczna. Głównym celem szkolenia jest rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, planowanych do wykorzystania w ramach zajęć ze studentami.

  Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie następujące zagadnienia:

  a) Celowane analizy ilościowe z wykorzystaniem tandemowych spektrometrów mas z analizatorem kwadrupolowym (LC-QqQ) w diagnostyce medycznej: zasada działania tandemowych spektrometrów mas z analizatorem kwadrupolowym, optymalizacja metod chromatograficznych w diagnostyce medycznej, optymalizacja parametrów pracy spektrometru mas z analizatorem kwadrupolowym w trybie pracy monitorowania wybranych reakcji fragmentacji, techniki kalibracji metod analitycznych w diagnostyce medycznej, przykłady zastosowania tandemowych spektrometrów mas z analizatorem kwadrupolowym w diagnostyce medycznej, przeprowadzenie celowanej analizy ilościowej z zastosowaniem LC-QqQ na przykładzie analizy profilu aminokwasów w osoczu.

   

  b) Niecelowane analizy przesiewowe z wykorzystaniem wysokorozdzielczych spektrometrów mas z analizatorem czasu przelotu (LC-QTOF) w diagnostyce medycznej: zasada działania wysokorozdzielczych spektrometrów mas z analizatorem czasu przelotu, optymalizacja parametrów pracy spektrometru mas z analizatorem czasu przelotu w trybie przemiatania widm mas oraz w trybie fragmentacji, zastosowanie chemometrycznej i statystycznej analizy danych z analiz niecelowanych w diagnostyce medycznej, zastosowanie niecelowane analizy przesiewowe z wykorzystaniem wysokorozdzielczych spektrometrów mas z analizatorem czasu przelotu (LC-QTOF) w poszukiwaniu biomarkerów stanów chorobowych, przykłady zastosowania metabolomiki w diagnostyce medycznej, przeprowadzenie niecelowanej analizy przesiewowej z zastosowaniem LC-QTOF na przykładzie analizy próbek osocza.

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w Łodzi i obejmie 30 godzin dydaktycznych w każdej z dwóch grup.

   

   

  Planowany termin realizacji szkolenia 14-18.09.2020

  - szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia w każdej z grup zostanie przesłany mailem przez rozpoczęciem szkolenia

   

  Liczba miejsc ograniczona – 2 osoby na grupę (łącznie 4 osoby).

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • okres zatrudnienia na UMB nie może być krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych prowadzonych
   z wykorzystaniem
   kompetencji nabytych przez Uczestnika w trakcie szkolenia (§4, pkt I, ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie),
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§8, pkt II, ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych mailem do dnia 07.09.2020, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu3@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).


  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego UMB – Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w szkoleniu pn.

  „Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu
  zgodnie z ISO/IEC 17025:2017”

   

  Rusza rekrutacja do udziału w szkoleniu pn. „Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Szkolenie dedykowane jest 4 pracownikom Wydziału Farmaceutycznego UMB realizującym efekty kształcenia wśród studentów kierunków Farmacja i Analityka medyczna. Głównym celem szkolenia jest rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, planowanych do wykorzystania w ramach zajęć ze studentami.

  Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia: system jakości zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2017 - pierwszy krok do ubiegania się o akredytację laboratoriów badawczych; DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych, przygotowanie laboratorium analitycznego do spełniania norm akredytacyjnych, etapy procesu akredytacji i wymagana dokumentacja, ocena laboratoriów – audyt, prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu, przygotowanie wybranych dokumentów systemu jakości w oparciu o wytyczne normy ISO/IEC 17025:2017.

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 42 godziny dydaktyczne.

   

  Planowany termin realizacji szkolenia 29.06-03.07.2020

  - szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia zostanie przesłany mailem przed rozpoczęciem szkolenia.

   

  Liczba miejsc ograniczona – 4 osoby.

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • okres zatrudnienia na UMB nie może być krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych prowadzonych
   z wykorzystaniem kompetencji nabytych przez Uczestnika w trakcie szkolenia (§4, pkt I, ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie),
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§8, pkt II, ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych mailem do dnia 25.06.2020, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu3@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).


  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego UMB – Walidacja metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM

   

  Rusza rekrutacja do udziału w szkoleniu pn. „Walidacja metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Szkolenie dedykowane jest 4 pracownikom Wydziału Farmaceutycznego UMB realizującym efekty kształcenia wśród studentów kierunku Farmacja i Analityka medyczna. Głównym celem szkolenia jest rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, planowanych do wykorzystania w ramach zajęć ze studentami.

  Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie następujące zagadnienia: dobra praktyka wytwarzania – prawo farmaceutyczne, GMP; podstawowe pojęcia i definicje związane z jakością; parametry metod badawczych i kryteria akceptacji, etapy postępowania walidacyjnego, walidacja wg normy PN-EN ISO/IEC 17025; sposoby walidacji metod badawczych; warsztaty z wyznaczania parametrów walidacyjnych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych; tworzenie protokołu i raportu walidacyjnego.

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 40 godzin dydaktycznych w każdej z dwóch grup.

   

   

   

  Planowany termin realizacji szkolenia 15-19.06.2020

  - szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia w każdej z grup zostanie przesłany mailem przez rozpoczęciem szkolenia

   

  Liczba miejsc ograniczona – 2 osoby na grupę (łącznie 4 osoby).

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • okres zatrudnienia na UMB nie może być krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych prowadzonych
   z wykorzystaniem
   kompetencji nabytych przez Uczestnika w trakcie szkolenia (§4, pkt I, ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie),
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§8, pkt II, ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych mailem do dnia 05.06.2020, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu3@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).


  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH

   

  W dniu 05 lutego 2020 rusza rekrutacja do udziału szkoleniach dedykowanych pracownikom dydaktycznym i badawczo-dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, kierunek Kosmetologia.

   

  Szkolenia dedykowane są łącznie 8 pracownikom Wydziału Farmaceutycznego UMB realizującym efekty kształcenia wśród studentów kierunku Kosmetologia.

  Głównym celem szkoleń jest rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, planowanych do wykorzystania w ramach zajęć ze studentami (w wymiarze co najmniej 1 semestru).

  Szkolenia będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowane będą na rozwój kompetencji uczestników.

   

  1. Szkolenie z zakresu wielopłaszczyznowej diagnostyki jakości skóry – 8 osób

  Liczba uczestników: 8 osób, planowane 2 grupy po 4 osoby
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 24 godziny
  Miejsce szkolenia: UMB
  Termin szkolenia: 02-06.2020

  Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

  • przeprowadzenie wywiadu i prowadzenie karty pacjenta,

  • wykonanie badania wizualnego i palpacyjnego,

  • ocena stanu, kondycji i problemów skóry,

  • wykonanie badania z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury (przykładowym urządzeniem referencyjnym jest model Courage Kazaro firmy Eprus, ocena nawilżenia skóry, wiotkości, wydzielanie sebum).

   

  2. Szkolenie z zakresu usuwania makijażu permanentnego i tatuażu – 4 osoby

  Liczba uczestników: 4 osoby, planowane 2 grupy po 2 osoby
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 25 godzin
  Miejsce szkolenia: szkolenie wyjazdowe
  Termin szkolenia: 02-06.2020

  Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

  • praktyczną naukę laserowego i bezlaserowego prowadzenia zabiegów usuwania i rozjaśniania makijażu permanentnego i tatuażu z użyciem preparatu mineralnego; zajęcia z laserem, z użyciem specjalistycznego urządzenia do usuwania makijażu permanentnego i tatuażu (model referencyjny Q-Switch),

  • prowadzenie zabiegów, przeciwwskazań i wskazań zabiegowych, postępowania po zabiegu, techniki pracy, obsługi urządzenia, realne zagrożenia nieumiejętnej pracy podczas korekt nieudanych pigmentacji, pigmentologii, teorii koloru, odwróconej kolorystyka w zabiegach korekcyjnych.

   

  3. Szkolenie z zakresu diagnostyki i przeciwdziałania problemom owłosionej skóry głowy – 4 osoby

  Liczba uczestników: 4 osoby, planowane 2 grupy po 2 osoby
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 32 godziny
  Miejsce szkolenia: szkolenie wyjazdowe
  Termin szkolenia: 02-06.2020

  Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

  • praktyczna nauka diagnostyki włosów i skóry głowy z wykorzystaniem specjalistycznej kamery trychologicznej (np. firmy KC Technology),

  • nauka dot. prowadzenia analizy, techniki pracy, obsługi urządzenia, realnych zagrożeń nieumiejętnej pracy,

  • wstęp do trychologii, programu diagnostyczno-leczniczego, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej pacjenta, cech między- i okołomieszkowych, uszkodzenia włosów, chorób owłosionej skóry głowy, rekomendacji prawidłowej pielęgnacji włosów i skóry głowy, studium przypadku.

   

  4. Szkolenie z zakresu specjalistycznej pielęgnacji nóg z problemami – 8 osób

  Liczba uczestników: 8 osoby, planowane 2 grupy po 4 osoby
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 50 godzin
  Miejsce szkolenia: UMB
  Termin szkolenia: 02-06.2020

  Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

  • opieka podologiczna,

  • cukrzyca i jej powikłania w obrębie nóg i stóp, dermatologia, zmiany chorobowe płytek paznokci, choroby ortopedyczne, profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej.

   

  5. Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry:

  cz. I (podstawowa) – 4 osoby

  cz. II (zaawansowana) – 2 osoby

   

  Cz. I
  Liczba uczestników: 4 osoby, planowane 2 grupy po 2 osoby
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 45 godzin
  Miejsce szkolenia: wyjazdowe
  Termin szkolenia: 02-06.2020

   

  Cz. II
  Liczba uczestników: 2 osoby (1 grupa)
  W części zaawansowanej szkolenia wezmą udział 2 osoby biorące wcześniej udział w kursie podstawowym. Zaawansowana część szkolenia stanowi rozszerzenie części podstawowej.
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 40 godzin
  Miejsce szkolenia: wyjazdowe
  Termin szkolenia: 01-06.2021

   

  Zakres merytoryczny szkolenia z mikropigmentacji cz. I i cz. II obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

  • podstawy wiedzy o makijażu medycznym, makijaż czasowy i czasowo-trwały, maskowanie zmian trwałych na skórze, pigmentologia, teoria koloru, skład i mieszanina pigmentów,

  • pigmentacja za pomocą urządzenia do mikropigmentacji (model referencyjny Soft Liner Basic),

  • praktyczna nauka prowadzenia zabiegów kosmetycznych takich jak: dobór odpowiednich kształtów brwi, kresek, ust do różnych typów urody, pigmentacja ust, kontur wraz z cieniowaniem, pigmentacja brwi metodą cienia, pigmentacja powieki, zagęszczanie linii rzęs, linia dekoracyjna z podziałem na II-stopniowe zaawansowanie,

  • prowadzenie dokumentacji medycznej, sterylizacja i zasady higieny,

  • dokumentacja prawna i zabiegowa.

   

  Szczegółowy harmonogram każdego szkolenia zostanie przesłany mailem przed rozpoczęciem szkolenia

   

  Liczba miejsc ograniczona!

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • okres zatrudnienia na UMB nie może być krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych prowadzonych
   z wykorzystaniem kompetencji nabytych przez Uczestnika w trakcie
   szkolenia (§4, pkt I, ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie),
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§8, pkt II, ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie (oddzielnie dla każdego szkolenia) należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 110(222)) do dnia 14.02.2020 r., osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu3@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).