Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć - III edycja 2021/ 2022.
 • Harmonogram zajęć - III edycja 2021/ 2022.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Harmonogram zajęć - III edycja 2021/ 2022

   

  Uwaga! Zapisy na poniższe warsztaty i wizyty studyjne tylko w formie online 

  - szczegóły drogą elektroniczną

   

  W ramach Zadania 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (III edycja) w roku akademickim 2021/ 2022 zostanie przeprowadzony również bilans kompetencji komunikacyjnych i analitycznych (ankieta online na wejściu i wyjściu z projektu) oraz zostaną zrealizowane następujące warsztaty i wizyty studyjne:

   

  1. Warsztaty z komunikacji w interdyscyplinarnym zespole (zajęcia w grupach około 12 osobowych)

  I grupa:  10 - 11 GRUDNIA 2021 (piątek: godz. 14.00 - 20.00, sobota: godz. 08.30 – 14.30) (przewidziano dwie przerwy),

  II grupa: 14 - 15 STYCZNIA 2022 (piątek: godz. 14.00 - 20.00, sobota: godz. 08.30 - 14.30) (przewidziano dwie przerwy).

  Miejsce warsztatów obu grup: Sala wykładowa UMB nr 208, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

   

  2. Warsztaty z kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach zajęcia (zajęcia w grupach około 12 osobowych)

  I grupa:  11 - 12 LUTEGO 2022 (piątek: godz. 14.00 - 20.00 i sobota: godz. 08.30 - 14.30) (przewidziano dwie przerwy),

  II grupa: 25 - 26 LUTEGO 2022 (piątek: godz. 14.00 - 20.00 i sobota: godz. 08.30 - 14.30) (przewidziano dwie przerwy)

  Miejsce warsztatów obu grup: Sala wykładowa nr 208, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

   

  3. Praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem pacjenta symulowanego zajęcia w 8-osobowym studenckim zespole terapeutycznym (dwóch lekarzy, dwie pielęgniarki, dwóch fizjoterapeutów, dwóch farmaceutów)

  I grupa:    11 - 12 MARCA 2022 (piątek: godz. 15.00 - 19.30 i sobota: godz. 09.00 - 13.30) (przewidziano dwie przerwy)

  II grupa:   18 - 19 MARCA 2022 (piątek: godz. 15.00 - 19.30 i sobota: godz. 09.00 - 13.30) (przewidziano dwie przerwy)

  III grupa:  25 - 26 MARCA 2022 (piątek: godz. 15.00 - 19.30 i sobota: godz. 09.00 - 13.30) (przewidziano dwie przerwy)  

  Miejsce warsztatów trzech grup: Sala wykładowa nr 208, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

   

   4.1. Wizyty studyjne w projekcie - krajowa (jeden dzień roboczy dla każdej grupy), zajęcia w 3 grupach ok. 8 osobowych

   • I grupa:    15 MARCA 2022 (wtorek: godz. 08.30 - 14.00) (przewidziano jedna przerwę)
   • II grupa:   22 MARCA 2022 (wtorek: godz. 08.30 - 14.00) (przewidziano jedna przerwę)
   • III grupa:  29 MARCA 2022 (wtorek: godz. 08.30 - 14.00) (przewidziano jedna przerwę)
   • Miejsce wizyty: Podlaskie Centrum Psychogeriatrii, ul. Swobodna 38 osiedle Wysoki Stoczek, wejście z boku budynku dojazd autobusami BKM: 7, 9, 17, 18, 24, 25.
   • Program wizyty studyjnej zostanie przekazany na maila.

   Na czas realizacji wizyty studyjnej, wszyscy studenci zostają zwolnieni z zajęć dydaktycznych (urlopy dziekańskie)

    

   4.2. Wizyty studyjne w projekcie - zagraniczna) (3 dni robocze + 2 dni na dojazd)

   I grupa:  14 osób - 17 - 21 MAJA 2022

   II grupa:  10 osób - 22 - 26 MAJA 2022

   Miejsce wizyty: m.in. Comlejo Hospitalario de Navarra, Czerwony Krzyż oraz ośrodki specjalizujące się w opiece geriatrycznej w Pampelunie oraz w regionie Navarra w Hiszpanii

   Podróż: przejazdy autokarowe i lotnicze: wykonawca usługi transportowej - firma Biacomex

   Na czas realizacji wizyty studyjnej, wszyscy studenci zostali zwolnieni z zajęć dydaktycznych (urlopy dziekańskie)


   Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych - w budżecie Projektu zaplanowano przyznanie każdemu z Państwu BEZZWROTNE stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania w kwocie 50 euro za każdy dzień pobytu za granicą, liczone od godziny wylotu samolotu z Polski do godziny przylotu do Polski (przyznane stypendium może wynosić od 200 do 250 euro). W związku z przyznanym stypendium, trzeba będzie we własnym zakresie dokonać rezerwacji i zakupu noclegów (4 doby) w Pampelunie w zadeklarowanym wcześniej terminie.
   Studenci mają zapewniony BEZPŁATNY transport w obie strony (imienne bilety autobusowe, lotnicze i ew. kolejowe na trasie Białystok-Pampeluna-Białystok).
   UWAGA! Budżet projektu nie zawiera dodatkowych środków na zagraniczne ubezpieczenie NNW. W związku z tym, osoby nie ubezpieczone w ramach prywatnego ubezpieczenia wykupionego na UMB są zobowiązane we własnym zakresie lub w grupach dokonać samodzielnie ubezpieczenia NNW – koszt. ok. 16 - 20 zł/ os.

   Wnioski wyjazdowe będą realizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej od połowy kwietnia 2022.

   UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWY.