Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Epidemiologia.
 • Ostatnia zmiana 31.08.2023 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Epidemiologia

  Szanowni Państwo,

  Racjonalne podejmowanie decyzji w ochronie zdrowia możliwe jest jedynie w oparciu o rzetelne informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej społeczeństwa oraz czynników ją warunkujących. Niezbędne jest również posiadanie dowodów na temat skuteczności i efektywności wdrażanych programów i polityk w zdrowiu publicznym. Badania epidemiologiczne stanowią podstawowe narzędzie pomiaru sytuacji zdrowotnej, potrzeb zdrowotnych oraz wyników zdrowotnych i kosztów podejmowanych działań w ochronie zdrowia. Epidemiologia stanowi podstawę nauki o zdrowiu publicznym i medycyny opartej na faktach.

  Celem studiów podyplomowych Epidemiologia jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia.

  Program studiów podyplomowych Epidemiologia obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, metodologii badań epidemiologicznych, promocji zdrowia, oceny technologii medycznych oraz aspektów prawnych ochrony zdrowia. Poszczególne przedmioty zawierają treści kształcenia uwzględniające najnowsze osiągnięcia w dziedzinie epidemiologii.

  Studia podyplomowe Epidemiologii wpisują się w cele statutowej działalności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jakim jest kształcenie kadr w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  Studia adresowane są do szerokiego grona osób wykonujących zarówno zawody medyczne, jak i niemedyczne: lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii oraz osób posiadających tytuł zawodowy magistra: pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, elektroradiologii, zdrowia publicznego, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, chemii, biologii, fizyki, ekonomii, zarządzania, administracji publicznej.

  Utworzenie studiów podyplomowych Epidemiologia jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom instytucji realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak: jednostki administracji publicznej na różnych poziomach organizacyjnych państwa, administracja podmiotów leczniczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, firmy przemysłu spożywczego, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Farmaceutyczna, jednostki edukacyjne, instytucje z obszaru opieki/pomocy społecznej, instytucje z obszaru ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych.

  Serdecznie zapraszam do rejestrowania się na stronie internetowej rekrutacji!

                                                      Prof. dr hab. Malgorzata Żendzian-Piotrowska

                         Kierownik Studiów Podyplomowych "Epidemiologia"