Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lecznictwo.
 • Ostatnia zmiana 28.11.2016 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Lecznictwo

  Anestezjologia

  Działalność w zakresie anestezjologii obejmuje znieczulanie do pełnego spektrum zabiegów operacyjnych we wszystkich specjalnościach chirurgicznych. Odbywa się to na 25 w pełni wyposażonych salach operacyjnych. Oprócz tego pracownicy Kliniki znieczulają do licznych procedur diagnostycznych (zabiegi endoskopowe) oraz procedur w zakresie radiologii interwencyjnej. Profil szpitala obejmuje  kardiochirurgię, chirurgię ogólną, chirurgię klatki piersiowej, chirurgię naczyń, chirurgię szczękowo-twarzową, urologię, ortopedię, ginekologię i położnictwo, neurochirurgię, okulistykę i otolaryngologię i neuroradiologię interwencyjną. W godzinach ordynacji anestezjolodzy obsługują około 40 stanowisk pracy, w tym czternastołóżkowy oddział pooperacyjny oraz Poradnię Anestezjologiczną. Wykonuje się tam wszystkie rodzaje znieczulenia: znieczulenia ogólne, regionalne i łączone. Klinika dysponuje unikalnym w skali kraju sprzętem: aparatura do wentylacji wysokimi częstotliwościami (HFJV – High Frequency Jet Ventilation), aparatem usg, zestawem pneumatycznym do odcinkowego znieczulenia dożylnego (IVRA – Intravenous Regional Anesthesia) i innym. Znacząca większość sprzętu została zakupiona w ciągu ostatnich 5 lat.

  Intensywna terapia

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmuje 3 oddziały intensywnej terapii z których największy, pełnoprofilowy OIT A ma 30 stanowisk i własne laboratorium analityczne. Dysponuje również sprzętem do terapii nerkozastępczej, ultrasonografem umożliwiającym echokardiografię przezprzełykową, bronchoskopami i innym. OIT B jest sprofilowanym oddziałem dla chorych neurologicznych i neurochirurgicznych, zaś OIT C dla chorych kardiochirurgicznych i kardiologicznych. Łącznie Klinika dysponuje 40 stanowiskami intensywnej terapii, wyposażonymi w nowe łóżka, monitory i respiratory.

  W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracuje łącznie 70 lekarzy i 180 pielęgniarek, a także technicy, perfuzjoniści i rehabilitanci.