Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Wydziale.
  • Ostatnia zmiana 01.04.2021 przez Administrator UMB

    O Wydziale

    Wydział Lekarski posiada najstarszą tradycję na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Powstał wraz z powołanie Akademii Lekarskiej w Białymstoku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. W 1969 r. poszerzono profil działalności uczelni poprzez powołanie Oddziału Stomatologii. Przez kolejne lata sukcesywnie poszerzano ofertę kształcenia. W roku 1999 przy Wydziale Lekarskim powołano Oddział Pielęgniarstwa, który cztery lata później wyodrębnił się jakoZajęcia kliniczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W 2004 r. uruchomiono 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim w Sala zabiegowa w Centrum Dydaktyki Stomatologicznej. języku angielskim. W roku akademickim 2009/2010 uruchomiono na wydziale nowy kierunek – techniki dentystyczne.

                Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach: medycyna, biologia medyczna i stomatologia. Kolejne lata to sukcesywny rozwój jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału, kadry oraz nowych zakładów i klinik.

    Na Wydziale proces dydaktyczny, naukowy oraz diagnostyczno-leczniczy realizuje 69  jednostek, wśród których jest 26 Zakładów, 40 Klinik, 2 Studia i 2 Samodzielne Pracownie.