Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Ostatnia zmiana 16.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego