Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program studiów Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.