Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Składanie wniosków w konkursach międzynarodowych.
  • Ostatnia zmiana 21.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

    Składanie wniosków w konkursach międzynarodowych

    W przypadku zainteresowania konkursami międzynarodowymi zachęcamy Państwa do kontaktu z Działem Rozwoju i Ewaluacji, który z chęcią pomoże przy wszelkich formalnościach związanych ze składaniem wniosku:

    Maria Szlachta - e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 51 16,

    Agnieszka Racewicz - e-mail: agnieszka.racewicz@umb.edu.pl, tel. 85 748 55 23.