Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nabór wniosków o finansowanie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wizytach studyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych .
 • Ostatnia zmiana 13.05.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Nabór wniosków o finansowanie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wizytach studyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych

   

  Centrum Doskonałości Dydaktycznej UMB zaprasza do składania wniosków o uzyskanie finansowania udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wizytach studyjnych związanych z rozwojem kompetencji dydaktycznych. 

  Głównym celem dofinansowania jest umożliwienie Państwu uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach edukacyjnych, które przyczyniają się do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności oraz wymiany doświadczeń z innymi dydaktykami. Zachęcamy więc do wyboru wydarzeń edukacyjnych, które najlepiej odpowiadają Państwa potrzebom i celom zawodowym w obszarze dydaktyki.  O finansowanie mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy UMB, zatrudnieni w grupie pracowników: dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych w ramach umowy o pracę (okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia realizacji zadania). 

  Termin składania wniosków: 10 maja 2024 r. (decyduje data wpływu wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem MS Forms) 

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 70.000,00 PLN 

  Wniosek do pobrania:  Wniosek o finansowanie rozwoju kompetencji dydaktycznych

   

  Pobrany wniosek należy wypełnić w programie Word, wydrukować, podpisać i zeskanować uzupełniony dokument, a następnie skan wysłać jako załącznik w MS Forms w Formularzu <kliknij, aby otworzyć, formularz uruchomi się w nowym oknie przeglądarki> logując się do Office 365 w domenie @umb.edu.pl (zakres informacji niezbędnych do uzupełnienia formularza obejmuje Forms: <plik w pdf otworzy się w nowym oknie przeglądarki >) 

  Termin rozpatrzenia wniosku: 20 dni roboczych od daty zakończenia naboru 

  W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Centrum Doskonałości Dydaktycznej: 

  • Martyna Wiśniewska:  

   nr tel. + 48 85 686 52 44, e-mail: martyna.wisniewska@umb.edu.pl  

  Dokumenty do pobrania

  Regulamin finansowania udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub wizytach studyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich

  Wniosek o finansowanie rozwoju kompetencji dydaktycznych