Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje naukowe.
 • Ostatnia zmiana 28.03.2012 przez Zakład Zdrowia Publicznego

  Publikacje naukowe


  Najważniejsze osiągnięcia w ciągu ostatnich 10 lat  


  • Jacek Jamiołkowski, Andrzej Szpak, Danuta Pawłowska: Dietary habits of men from Podlasie region of Poland in the years 1987-1998 analysed with self-organizing neural networks, - Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2005 Vol. 50 suppl. 1; Selected Papers From the 4th Podlaskie International Scientific Conference in Białystok. s. 220-224
  • A. Bogdańska, I. Maniecka-Bryła, Andrzej Szpak: The evaluation of secondary school students' knowledge about risk factors of cardiovascular disease- Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2005 Vol. 50 suppl. 1; Selected Papers From the 4th Podlaskie International Scientific Conference in Białystok. s. 213-215
  • Magdalena Wiśniewska, A. Kowalska, Andrzej Szpak: Factors influencing the maintenance of nicotine abstinence among the habitants of the region of Łódź and Kalisz in the years 1996 - 2003 - Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2005 Vol. 50 suppl. 1; Selected Papers From the 4th Podlaskie International Scientific Conference in Białystok. s. 238-240
  • Katarzyna Witana, R.J. Nowak, Andrzej Szpak, Agnieszka Genowska: The influence of the dietary habit on lipoprotein density in blood serum of men from Podlasie region - Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2005 Vol. 50 suppl. 1; Selected Papers From the 4th Podlaskie International Scientific Conference in Białystok. s. 82-86
  • Krystyna Syczewska, Andrzej Szpak: Nutrition and environmental risk factors of deaths of men in the Podlasie Region. - Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2005 Vol. 50 suppl. 1; Selected Papers From the 4th Podlaskie International Scientific Conference in Białystok. s. 111-115
  • Andrzej Szpak, Jacek Jamiołkowski, Katarzyna Witana: Overweight and obesity and their determinants among men from Podlasie region in the years 1987 – 1998 - Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 2005 Vol. 50 suppl. 1; Selected Papers From the 4th Podlaskie International Scientific Conference in Białystok, s. 245-249
  • Andrzej Szpak, Magdalena Wiśniewska: Cigarette smoking and dietary habits of men living in Podlasie region - a long-term observation - Polish Journal of Environmental Studies, 2006 Vol. 15 no 2B Part III: International Nałęczów Scientific Symposium " Environmental Sources of Health Hazards", 25-27 May 2006. s. 799-801
  • Magdalena Wiśniewska, Andrzej Szpak, Ryszard Radwan: Effect of cigarette smoking on body mass index of men in a 9-year prospective study. - Polish Journal of Environmental Studies, 2006 Vol. 15 no 2B Part III: International Nałęczów Scientific Symposium " Environmental Sources of Health Hazards", 25-27 May 2006. s. 902-905
  • S. Bartuś, Andrzej Szpak: Prevention of obesity in the local media in 2004- Polish Journal of Environmental Studies, 2006 Vol. 15 no 2B Part 1 s. 43-45
  • Andrzej Szpak, Agnieszka Genowska: Psychological determinants of dietary habits of men in Podlasie region - a prospective study. - Polish Journal of Environmental Studies, 2006 Vol. 15 no 2B Part III: International Nałęczów Scientific Symposium " Environmental Sources of Health Hazards", 25-27 May 2006. s. 802-806
  • Andrzej Szpak, Krystyna Syczewska-Weber, Jacek Jamiołkowski, Katarzyna Witana.: Risk factors of premature deaths of men from Podlasie region during 15-year observation. - Polish Journal of Environmental Studies, 2006 Vol. 15 no 2B Part 1 s. 260-264
  • Katarzyna Witana, Andrzej Szpak, Ryszard Radwan: Socio-economic determinants of dietary habits of high school students from Białystok. - Polish Journal of Environmental Studies, 2006 Vol. 15 no 2B Part III: International Nałęczów Scientific Symposium " Environmental Sources of Health Hazards", 25-27 May 2006. s. 906-913