Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.