Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 28.11.2016 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Dydaktyka

  Działalność dydaktyczna

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB od początku swojego istnienia kształci studentów medycyny w zakresie dwóch przedmiotów – pierwszej pomocy lekarskiej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Zajęcia w Klinice cieszą się dużą popularnością – zajęcia z pierwszej pomocy na pierwszym roku studiów są zarazem pierwszymi zajęciami z medycyny klinicznej prowadzonymi przez praktykujących lekarzy i na zawsze pozostają w pamięci.  Z kolei anestezjologia i intensywna terapia uczy opieki przed-, śród- i pooperacyjnej oraz postępowania z pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Łącznie w ciągu roku akademickiego w Klinice kształci się około 560 studentów obu wydziałów nauczanych w języku polskim oraz około 100 studentów wydziału Lekarskiego studiujących w języku angielskim.

  Wydział Lekarski

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB prowadzi zajęcia dydaktyczne na I roku Wydziału Lekarskiego z zakresu „Pierwszej Pomocy z Elementami Pielęgniarstwa”. Zajęcia prowadzone są przy użyciu nowoczesnych, sterowanych komputerowo fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Inne zagadnienia objęte programem to podstawy pielęgniarstwa- nauka injekcji dożylnych, zakładania opatrunków i opieka nad chorym nieprzytomnym. Ćwiczenia uzupełnia cykl wykładów obejmujących zagadnienia przewidziane programem.

  Zajęcia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na V i VI roku Wydziału Lekarskiego obejmują szeroki wachlarz zagadnień związanych z nowoczesnym, bezpiecznym i skutecznym znieczulaniem chorych do wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych – znieczulenie ogólne wziewne i dożylne, znieczulenia regionalne, znieczulenia kombinowane i analgosedacja do procedur diagnostycznych. Oprócz tego program zajęć przewiduje diagnostykę i leczenie pacjentów w zagrożenia życia w oddziale intensywnej terapii. Działalność dydaktyczna jest prowadzona we własnej sali ćwiczeniowej  wyposażonej w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, fantomy oraz kompletny zestaw wysokiej klasy aparatury medycznej. Bazę Kliniczną dla działalności dydaktycznej stanowi nowoczesny Blok Operacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz pełnoprofilowy, trzydziestołóżkowy Oddział Intensywnej Terapii przygotowany do leczenia najciężej chorych pacjentów. Oprócz zajęć klinicznych kadra naukowa Kliniki prowadzi cykl wykładów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

  Cykl zajęć z Pierwszej Pomocy oraz Anestezjologii i Intensywnej terapii jest prowadzony również w języku angielskim dla studiujących w Białymstoku cudzoziemców.

  Wydział Lekarsko-Dentystyczny

  Zajęcia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym obejmują zajęcia z „Pierwszej Pomocy Medycznej” dla studentów I roku oraz „Anestezjologię i Reanimację” dla studentów IV roku. Zajęcia te mają przygotować przyszłych stomatologów do udzielania pomocy w nagłych wypadkach, a także nauczyć podstaw stosowania środków miejscowo-znieczulających w gabinecie stomatologicznym.

   

  Szkolenie Podyplomowe

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB prowadzi kursy podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz innych specjalnościach zabiegowych organizowane przez CMKP. Oprócz tego w Klinice odbywają się staże podyplomowe oraz staże kierunkowe w ramach szkolenia specjalizacyjnego i podyplomowego lekarzy.

   

  Studenckie Koło Naukowe

  Zainteresowani tematem studenci medycyny różnych mogą brać udział w pracy Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Opiekunem Koła jest dr Urszula Kościuczuk.