Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. STYCZEŃ.
 • STYCZEŃ. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  STYCZEŃ

  • 31 stycznia  2013Senat UMB, na którym podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry oraz w sprawie wdrożenia Programu Doskonalenia Jakości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  • styczeń 2013 – prace Parlamentu Studentów w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie zwracalności e-ankiet (link do pisma)
    

  • 28 stycznia 2013 – udział prof. dr hab. Barbary Mroczko w pracach Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry nad ankietami oceny pracowników naukowo-dydaktycznych

  • 28 stycznia 2013Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu, na której zatwierdzono zmiany w planach nauczania na rok akademicki 2012/2013 oraz uchwalono decyzję o utworzeniu studiów podyplomowych

  • 25 stycznia 2013 – opracowanie wzorów harmonogramu hospitacji (wzór harmonogramu hospitacji na WLwzór harmonogramu hospitacji na WNoZ, wzór harmonogramu hospitacji na WF)

  • 18 stycznia 2013 – zaopiniowanie ankiet dotyczących monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz ankiet dla pracodawców i potencjalnych pracodawców zatrudniających absolwentów UMB

  • 3 styccznia 2013 – spotkanie z Dziekanami i Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w sprawie wzorów ankiet
    

  • styczeń 2013 – współpraca z Biurem Karier nad ankietami dotyczącymi monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz ankiet dla pracodawców i potencjalnych pracodawców zatrudniających absolwentów UMB
    

  • listopad 2012 / styczeń 2013 – prace nad: 1) Regulaminem Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB, 2) Regulaminem ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz systemu opieki dydaktycznej i naukowej nad studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych UMB, 3) Wzorami ankiet zajęć dydaktycznych (ćwiczeń, seminariów, wykładów) oraz systemu opieki dydaktycznej i naukowej nad studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych