Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. KWIECIEŃ.
 • KWIECIEŃ. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  KWIECIEŃ

  • 24 kwietnia 2013 r.WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (opinia w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, utworzenie Środowiskowych Studiów Doktoranckich w języku angielskim  na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, zatwierdzenie Regulaminu  Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim).

   

  • 24 kwietnia 2013 r. -   Senat UMB

   

  • 24 kwietnia 2013 r. - WF -  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana reprezentanta Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uczelnianym Zespole do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB, opinia dotycząca Regulaminu Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, utworzenie Środowiskowych Studiów Doktoranckich w języku angielskim przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

   

  • 23 kwietnia 2013 r.-  posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB (zatwierdzenie raportu z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2011/2012)

   

  • 22 kwietnia 2013 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu ( powołanie Kierownika Studiów Podyplomowych oraz  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Podyplomowych „Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”, uzupełnienie Wydziałowej Komisji ds. Dyplomowych)

   

  • 08 kwietnia 2013 - spotkanie Prorektora ds. Studenckich - prof. dr hab. Adama Chabowskiego, Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko, mgr Doroty Bayer, mgr Urszuli Guziejko i mgr Anny Daszuta-Zalewskiej w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniu nr 2. projektu pn.„Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB”

   

  • 4-22 kwietnia 2013 r. – prace nad przygotowaniem raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2011/2012 w UMB

   

  • 04 kwietnia 2013WF - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko  w Radzie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie wzoru ankiet opinii studentów oceniających praktyki zawodowe, uszczegółowienie Wzorcowych Efektów Kształcenia dla kierunku Analityka Medyczna oraz uzupełnienie składu Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   

  • 03 kwietnia 2013 -  spotkanie Prorektora ds. Nauki - prof. dr hab. Adama Krętowskiego, Prorektora ds. Studenckich - prof. dr hab. Adriana Chabowskiego i Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Zespołem Projektowym w sprawie zadania nr 2. projektu pn.„Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB”