Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SIERPIEŃ.
  • SIERPIEŃ. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

    SIERPIEŃ

     

    • 30 sierpnia 2013 r. – WL - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego  z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. Iriną Kowalską sprawie cyklów kształcenia, oceny efektów kształcenia i wzoru sylabusa