Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty: Wykorzystaj swój potencjał na rynku pracy.
 • Warsztaty: Wykorzystaj swój potencjał na rynku pracy.
 • Ostatnia zmiana 06.10.2015 przez Administrator UMB

  Warsztaty: Wykorzystaj swój potencjał na rynku pracy

   

  Termin: 22.10.2013 r.

  Godzina: 12:30-15:30

  Miejsce: Pałac Branickich, sala konferencyjna (półpiętro między Rektoratem, a Biurem Karier)

  Grupa docelowa: Studenci i Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Prowadzący: Kaja Brajczewska- doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

  Program warsztatów:

  •     metody aktywnego poszukiwania pracy
  •     samoocena i jej wpływ na funkcjonowanie społeczno-zawodowe
  •     rola aktywności własnej w procesie efektywnego poszukiwania pracy

  Udział: bezpłatny

  Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

  Zapisy: należy zgłosić swój udział poprzez przesłanie maila na adres: bk@umb.edu.plz podaniem tematu i daty warsztatów, imienia, nazwiska, wydziału, kierunku i roku studiów oraz telefonu kontaktowego.