Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PAŹDZIERNIK.
 • PAŹDZIERNIK. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  PAŹDZIERNIK

  • 30 października 2014 r. – WF-  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Rady Programowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   

  • 29 października 2014 r. - propozycja działań – Przewodniczącej Samorządu Doktorantów - w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014

   

  • 27 października 2014 r. – raport Kanclerza UMB z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia za rok akademicki 2013/2014

    

  • 27 października 2014 r. – raport z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2013/2014

   

  • 24 października 2014 r. - WNoZ -  Raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z Raportem zbiorczym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia   za rok akademicki 2013/2014 zawierające propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

   

  • 22 października 2014 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie formularza oceny praktyk)

   

  • 20 października 2014 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana procedur praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zmiana w Regulaminie Praktyk Zawodowych, zmiana w Regulaminie Egzaminu Dyplomowego pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo oraz Radiologia)

  

   

  • 20 października 2014 r. -  spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z prof. dr hab. Iriną Kowalska  -  Dziekanem Wydziału Lekarskiego w sprawie przeprowadzania hospitacji praktyk

   

  • 15 października 2014 r. - propozycja działań – Przewodniczącego Samorządu Studentów - w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014

   

  • 9-10 października 2014 r. - spotkanie polskiej sieci nauczycieli komunikacji klinicznej: EACH Poland Network z przedstawicielami Teaching Commitee of European Association for Communication in Healthcare zorganizowane przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB przy współpracy Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w osobie mgr Doroty Bayer oraz dr hab. Ludmiłę Marcinowicz i dr n med. Alicję Ołtarzewską z Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego

   

  • 06-08 października 2014 r. - kurs dla nauczycieli komunikacji klinicznej TRAIN THE TRAINERS: Nauczanie umiejętności komunikowania się oparte na doświadczeniu. Czego uczyć i jak uczyć? organizowany przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB przy współpracy Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w osobie mgr Doroty Bayer oraz dr hab. Ludmiłę Marcinowicz i dr n med. Alicję Ołtarzewską z Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego - prowadzony przez przedstawicieli organizacji tEACH