Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LISTOPAD.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  LISTOPAD

   

  • 27 listopada 2014 r. WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Rady programowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

  

  • 25 listopada 2014 r. –  WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z przedstawicielami studentów Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim w sprawie zmian w ankiecie ewaluacyjnej dla studentów uczestniczących w ćwiczeniach i wykładach na UMB

   

  • 24 listopada 2014 r. WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana  składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   

  • 24 listopada 2014 r. – WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Dziekanem Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Iriną Kowalską oraz Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim – prof. dr hab. Bożeną Sobkowicz w sprawie  działań planowanych w roku akademickim 2014/2015  przez Wydziałowy Zespół

   

  • 19 listopada 2014 r. Senat UMB (zatwierdzenie raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku za rok akademicki 2013/2014)

   

  • 19 listopada 2014 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  • 14-15 listopada 2014 r. – udział prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy

  

   

  • 12 listopada 2014 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (zatwierdzenie raportu z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2013/2014)