Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci.