Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lecznictwo.
  • Ostatnia zmiana 07.10.2012 przez Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

    Lecznictwo

    Działalność kliniczna  


    • diagnozowanie i leczenie chorób zakaźnych wieku rozwojowego
    • diagnozowanie i leczenie patologii zakaźnej noworodka