Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Neurochirurgii z Zakładem Neurologii Inwazyjnej.