Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biochemii Lekarskiej.