Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Alergologii i Immunologii Doświadczalnej.