Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konwersatorium z języka angielskiego.
 • Konwersatorium z języka angielskiego.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Konwersatorium z języka angielskiego

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w kursie pn.

  Konwersatorium z języka angielskiego z elementami języka specjalistycznego – Zarządzanie projektami dla kadry administracyjnej UMB.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników kadry administracyjnej UMB do udziału w konwersatorium z języka angielskiego z elementami języka specjalistycznego związanego z zarządzaniem, w tym zarządzaniem projektami.

  Konwersatorium dedykowane jest wyłącznie pracownikom UMB. Realizatorem kursu będzie szkoła językowa ProfiLingua. Kurs rozpocznie się testem poziomującym, przeprowadzonym przez szkołę językową, określającym wyjściowy poziom znajomości języka angielskiego i pozwoli na utworzenie grup zbliżonych poziomowo.

  Zakłada się utworzenie 5 grup (średnio 4-5 osobowych) realizujących po 60 godzin lekcyjnych każda.

  Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne, w dniach od poniedziałku do piątku, wg zasady że jedne zajęcia dla każdej grupy odbędą się w godzinach 7.30-9.00, a drugie innego dnia w godzinach 15.45-17.15. Szczegółowe terminy zajęć dla poszczególnych grup ustalone zostaną po określeniu składu osobowego grup.

  Miejsce realizacji zajęć: ProfiLingua, Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 3.

  Pierwszeństwo udziału w konwersatorium mają osoby dla których udział w kursie planowany był na etapie powstawania projektu i które są pracownikami jednostek UMB uczestniczących w realizacji projektów.

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022, osoba do kontaktu: Jacek Bezubik (jacek.bezubik@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 40)

  Konwersatorium realizowane jest w ramach projektu "Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.