Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kurs ALS - I,II,III,IV Edycja.
 • Kurs ALS - I,II,III,IV Edycja.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kurs ALS - I,II,III,IV Edycja

  Kurs ALS - IV Edycja

   

  WYNIKI REKRUTACJI - 4. EDYCJA (pdf, 489KB)

   

  Zaproszenie na bezpłatny kurs ALS - kurs resuscytacyjny skierowany do studentów i studentek VI roku Kierunku Lekarskiego UMB

   

  UWAGA STUDENCI i STUDENTKI VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w kursie ALS - kurs resuscytacyjny (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne)

   

  Certyfikowane szkolenie: „Kurs ALS – kurs resuscytacyjny”

  Kto: studenci VI roku Kierunku Lekarskiego

  Limit osób: 24 osoby

  Liczba godzin dydaktycznych: 16

  Gdzie: Centrum Symulacji Medycznych, 15-295 Białystok, ulica Szpitalna 30

  Kiedy: 23-24 lutego 2023r.

   

  Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

   

  Kryteria oceny (pdf, 666KB)

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 14 listopada- 14 grudnia 2022r.

   

  Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do oceny kryteriów należy złożyć w terminie od 14.11.2022r. do 14.12.2022r., w Kancelarii Ogólnej UMB na półce Działu Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1 (LEWE skrzydło Pałacu Branickich), lub w włożyć do skrzynki na dokumenty zgłoszeniowe, umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (1 piętro), ul. Kilińskiego 1, PRAWE skrzydło Pałacu Branickich.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegał dwuetapowo, przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia. Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Jacek Bezubik,

  e-mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-40

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących organizacji kursu: Agnieszka Borawska,

  e-mail: agnieszka.borawska@umb.edu.pl, tel.: 85 748-56-50

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy/tkie kandydaci/tki zostaną poinformowani/e mailowo.


  Kurs ALS - III Edycja

   

  WYNIKI REKRUTACJI - 3. EDYCJA

   

  Zaproszenie na kurs ALS - kurs resuscytacyjny skierowany do studentów i studentek VI roku Kierunku Lekarskiego

   

  UWAGA STUDENCI oraz STUDENTKI VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w kursie ALS - kurs resuscytacyjny !

   

  Rodzaj wsparcia: „Kurs ALS – kurs resuscytacyjny”

  Limit osób: 24 

  Liczba godzin dydaktycznych: 16

  Miejsce realizacji kursu: Centrum Symulacji Medycznych, 15-295 Białystok, ulica Szpitalna 30

  Termin realizacji kursu: 14-15 luty 2022r.

   

  Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy/czki otrzymają certyfikat ukończenia kursu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

   

  Kryteria oceny (pdf, 665KB)

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 8 listopada- 8 grudnia 2021r.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB , ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, lub w włożyć do skrzynki na dokumenty, umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, w terminie od 08.11.2021r. do 08.12.2021r.

  Formularze zgłoszeniowe znajdują się również w holu przy Dziale Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników/czek Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia. Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Jacek Bezubik, e-mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl, tel. 85 686-51-40

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Agnieszka Borawska, e-mail: agnieszka.borawska@umb.edu.pl,

  tel. 85 686-56-50

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy/tkie kandydaci/tki zostaną poinformowani/e mailowo.


  Kurs ALS - II edycja

   

  WYNIKI REKRUTACJI - 2.EDYCJA

   

  Zaproszenie na kurs ALS - kurs resuscytacyjny skierowane do studentów VI roku Kierunku Lekarskiego

   

  UWAGA

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w kursie ALS - kurs resuscytacyjny!

   

  Certyfikowane szkolenie: „Kurs ALS – kurs resuscytacyjny”

  Kto: studenci VI roku Kierunku Lekarskiego

  Limit osób: 24 osoby ( 4 grupy )

  Liczba godzin: 16 godz.

  Gdzie: Centrum Symulacji Medycznych, 15-295 Białystok, ulica Szpitalna 30

  Kiedy: 15-16 luty 2021r.

   

  Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

   

  Kryteria oceny (pdf, 575KB)

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 18 listopada- 18 grudnia 2020 r.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, lub w włożyć do skrzynki na dokumenty, umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, w terminie do 18 grudnia 2020 do godziny 14.00.

  Formularze zgłoszeniowe znajdują się również w holu przy Dziale Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Jacek Bezubik, e-mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-40

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Agnieszka Borawska, e-mail: agnieszka.borawska@umb.edu.pl, tel.: 85 748-56-50

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.


  Kurs ALS - I edycja

   

  WYNIKI REKRUTACJI

   

  Zaproszenie na kurs ALS - kurs resuscytacyjny skierowane do studentów VI roku Kierunku Lekarskiego

   

  UWAGA

  STUDENCI oraz STUDENTKI

   

  VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w kursie ALS - kurs resuscytacyjny !

  Szkolenie: „kurs ALS - kurs resuscytacyjny

  Kto: studenci VI roku Kierunku Lekarskiego

  Limit osób: 24 osób ( 4 grupy )

  Liczba godzin: 16 godz.

  Gdzie : Centrum Symulacji Medycznych

  15-295 Białystok, ulica Szpitalna 30

  Kiedy: Dokładny termin i miejsce warsztatów podane zostaną 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów

   

  Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zgodnych z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

   

  Kryteria oceny (pdf, 575KB)

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych do pokoju nr 110 (222) od 21 do 29 stycznia, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl)

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w kursie, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji