Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CERAD.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2020 przez Administrator UMB

  CERAD

   

  Wysiłkiem konsorcjum złożonego z sześciu jednostek badawczych powstaje Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie "CERAD" - strategiczna infrastruktura badawcza dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  W Centrum będą poszukiwane nowe radiofarmaceutyki do diagnostyki i terapii, oparte na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym. Połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych. Centrum ma być gotowe do połowy 2021 roku. 

  Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu https://www.ncbj.gov.pl/pl/cerad.