Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Biura projektów zakończonych.
 • Biura projektów zakończonych. Pałac Branickich. Widok od strony ogrodów. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Biłymstoku.
 • Ostatnia zmiana 27.10.2021 przez Administrator UMB

  Biura projektów zakończonych

  1. Białystok - dobre miejsce do studiowania

  Biuro Projektu
  Monika Siemion
  tel. (85) 748 5521, fax. (85) 748 5523
  e-mail: monika.siemion @umb.edu.pl
  Dział Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych
  ul. Jana Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)
  15-089 Białystok


  2. Dieta pełna życia - kursy z zakresu żywienia dzieci

  Biuro Projektu
  Monika Siemion
  tel. (85) 748 5521, fax. (85) 748 5523
  e-mail: monika.siemion @umb.edu.pl
  Dział Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych
  ul. Jana Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)
  15-089 Białystok

  3. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

  Biuro Projektu
  Katarzyna Sochoń
  tel. (85) 748 5511, fax (85) 748 5492
  e-mail: wnz@umb.edu.pl
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  ul. Szpitalna 37
  15-295 Białystok