Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakupiona aparatura.
  • Zakupiona aparatura. Pałac Branickich. Widok od strony ogrodów. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Biłymstoku.
  • Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

    Zakupiona aparatura