Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. WRZESIEŃ.
 • WRZESIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  WRZESIEŃ

  • 29 września 2015 r. - Senat UMB (zgłoszenie kandydata do PKA, zmiana Uchwały Senatu nr 18/12 Senatu UMB z dnia 28 marca 2012 r, zmiana Uchwały Senatu nr 19/12 Senatu UMB z dnia 28 marca 2012 r .) 

   

  • 28 września 2015 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   

  • 24 września 2015 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w roku akademickim 2014/2015)

   

  • 23 września 2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia, przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2014/201, zatwierdzenie raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewneinia i Doskonalenia Jakości kształcenia zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia)

   

  • 21 września 2015 r. - WNoZ  - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  • 14 września 2015 r. – WNoZ – spotkanie  Przewodniczącej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Ziemowitem Ziętkowskim w sprawie proponowanych  działań doskonalących jakość kształcenia na Wydziale

   

  • 08 września 2015 r. – WL - spotkanie Przewodniczącej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr  hab. Iriną Kowalską w sprawie proponowanych   działań doskonalących jakość kształcenia na Wydziale