Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty.
 • Warsztaty.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2016 przez Biuro Karier

  Warsztaty

   

   Forma zajęćWarsztaty
   TematZredukuj stres
   Opis
  • rola stresu w życiu człowieka
  • czynniki stresogenne
  • analiza postaw życiowych
  • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji i innych technik radzenia sobie ze stresem
   Data

  20.10.2015

   Godzina11:00-15:00
   MiejsceUniwersytet Medyczny w Białymstoku, Pałac Branickich (prawe skrzydło I piętro, pok.101)
   OrganizatorBiuro Karier UMB
   Prowadzący

  Kaja Brajczewska  - doradca zawodowy pracujący w Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Białymstoku

   Udział Bezpłatny
   Liczba miejscOgraniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
   ZgłoszeniaMailowo na adres: bk@umb.edu.pl. W wiadomości należy podać: temat i datę warsztatów, imię, nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów (w przypadku absolwentów rok ukończenia studiów) oraz telefon kontaktowy.