Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PAŹDZIERNIK.
 • PAŹDZIERNIK.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  PAŹDZIERNIK

   

  • 23 paźdzeirnika 2015 r. -  propozycja działań – Przewodniczącego Samorządu Studentów  - w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2014/2015

   

  • 23 października 2015 r. –  raport Prorektora ds. Studenckich z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok 2014 

   

  • 20 października 2015 r. - WNoZ - Raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z Raportem zbiorczym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015 zawierające propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

   

  • 19 października 2015 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiany w planach studiów)

   

  • 14 października 2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (prezentacja wyników LEK i LDEK, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej)

   

  • 13 października 2015 r. - WF - WL - Raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z Raportem zbiorczym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015 zawierające propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

   

  • 8 października 2015 r. - WL - Raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z Raportem zbiorczym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015 zawierające propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

   

  • 8 października 2015 r. – raport z przeglądu zasobów Biblioteki UMB wspomagających proces kształcenia za rok akademicki 2014/2015

   

  • 6 października 2015 r.-  propozycja działań – Przewodniczącej Samorządu Doktorantów - w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2014/2015

   

  • 30 września 2015 r. – raport Kanclerza UMB z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia za rok akademicki 2014/2015