• 17.01.2017 II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

  Kursy Specjalizacyjne z Chirurgii Ogólnej

  Podstawy leczenia żywieniowego
  Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego w zakresie chirurgii ogólnej.
  Termin:
  13.02.2017 - 15.02.2017
  Organizator:
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej; ul. M. Skłodowskiej - Curie 24a, 15-276 Białystok
  Miejsce kursu:
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej; ul. M. Skłodowskiej - Curie 24a, 15-276 Białystok
  Kierownik naukowy:
  prof. dr hab. n. med. Bogusław Kędra
  Osoba odpowiedzialna:
  dr hab. n med. Zbigniew Kamocki
  Zgłoszenia na kurs:
  II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej; ul. M. Skłodowskiej - Curie 24a, 15-276 Białystok; tel.: 85 746 86 22; fax: 85 746 86 22; e-mail: chirgastro@wp.pl
   
  Prawo medyczne
  Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie chirurgii ogólnej.
  Termin:
  03.04.2017 - 05.04.2017
  Organizator:
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej; ul. M. Skłodowskiej - Curie 24a, 15-276 Białystok
  Miejsce kursu:
  II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej - ul. M. Skłodowskiej - Curie 24a, 15-276 Białystok
  Kierownik naukowy:
  prof. dr hab. n. med. Bogusław Kędra
  Osoba odpowiedzialna:
  dr n med. Konrad Zaręba
  Zgłoszenia na kurs: tel.: 85 746 8287; e-mail: chgastro@umb.edu.pl