Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Sławomirem Terlikowskim – Dziekanem WNoz oraz prof. dr hab. Elżbietą Maciorkowską – Prodziekanem WNoZ .
  • Spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Sławomirem Terlikowskim – Dziekanem WNoz oraz prof. dr hab. Elżbietą Maciorkowską – Prodziekanem WNoZ .
  • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

    Spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Sławomirem Terlikowskim – Dziekanem WNoz oraz prof. dr hab. Elżbietą Maciorkowską – Prodziekanem WNoZ