Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Władzami Wydziału Nauk o Zdrowiu.