Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CZERWIEC.
 • CZERWIEC.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  CZERWIEC

   

  • 24 czerwca 2016 r. - Senat UMB - (zmiany w Statucie UMB, zmiana Uchwały nr 108/2012 Senatu UMB z dn. 18.12.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UMB określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych. utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie" na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, utworzenie niestacjonarnych sdtudiów podyplomowych "Zarządzanie na rynku zdrowia i usług kosmetycznych" na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałrm Medycyny Laboratoryjnej współprowadzonych z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Zdrowia, utworzenie studiów anglojęzycznych na kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   

  • 23 czerwca 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie zmian w planach studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016, zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017, zatwierdzenie efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017)

   

  • 23 czerwca 2016 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej (uchwalenie programów studiów w tym planów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), studiach doktoranckich, studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2016/2017, przyjęcie oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia, przedłożonej przez Dziekana Wydziału, utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie" oraz zatwierdzenie efektów kształcenia, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc,  utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Zarządzanie na rynku zdrowia i usług kosmetycznych" na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współprowadzonych z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz zatwierdzenie efektów kształcenia, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc,  opinia w sprawie projektu standardów kształcenia na kierunku Farmacja proponowanego przez ogólnopolską komisję ds. zmian efektów kształcenia na kierunku Farmacja)

   

  • 22 czerwiec 2016 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  (zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2016/2017, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017)

   

   

  •  

  • 09 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z mgr  Danutą Dąbrowską-Charytoniuk - Dyrektorem Biblioteki UMB  w sprawie przeglądu zasobów bibliotecznych  wspomagających proces kształcenia w UMB

   

  • 09 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z mgr Konradem Raczkowskim - Kanclerzem UMB w sprawie przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia w UMB

  • 08 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim - Prorektorem ds. Studenckich oraz dr Eweliną Dargiewicz – pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i mgr Anną Nosal - kierownikiem Działu Spraw Studenckich w sprawie warunków dostępu niepełnosprawnych studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych do obiektów UMB

   

  • 01 czerwca 2016 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z dr Eweliną Dargiewicz – pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie warunków dostępu niepełnosprawnych studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych do obiektów UMB