Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt pn. „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB” 2016-2019.
 • Projekt pn. „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB” 2016-2019.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 08.09.2021 przez Administrator UMB

  Projekt pn. „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB” 2016-2019

   

  Biuro Karier od lipca 2016 roku do czerwca 2019 roku realizowało projekt pn. „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

   

  Celem głównym projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier UMB na rzecz studentów, poprzez wdrożenie długofalowej i kompleksowej strategii jego rozwoju, polegającej na przygotowaniu oferty doradczej dostosowanej do indywidualnych potrzeb studentów wszystkich kierunków studiów.

   

  Cel główny przyczynił się do realizacji celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, podniesienie ich kompetencji i wiedzy na temat potrzeb rynku pracy i społeczeństwa.

   

  W ramach projektu wsparciem objęci zostali studenci ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (prowadzonych w trybie dziennym) ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   

  W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia dla studentów:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe - spotkania z doradcą zawodowym mające na celu m.in. zbadanie poziomu kompetencji społecznych, identyfikację potencjału zawodowego i ocenę preferencji zawodowych oraz wspólny wybór dalszej ścieżki rozwoju zawodowego i stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej - forma skierowana do studentów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej obejmująca m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod kątem założenia własnej firmy
  • warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze – dla wszystkich zainteresowanych uczestników projektu chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości,
  • mentoring w miejscu pracy – skierowany do uczestników projektu którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier, polegający na 3 miesięcznej opiece mentora obejmującej m.in. pomoc i wsparcie merytoryczne w wykonywaniu powierzonych obowiązków (liczba miejsc ograniczona).
  • coaching zawodowy – forma wsparcia dla uczestników projektu, którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem ABK, świadczona w okresie 3 miesięcy od momentu podjęcia zatrudnienia. Wsparcie  polegało będzie na przygotowaniu osoby do odnalezienia się w miejscu pracy zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów.