• 15.03.2017 SKN "Wolontariuszy Medycznych" przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

   WOLONTARIUSZY MEDYCZNYCH Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej

   1. Opiekun Koła:
    mgr Emilia Harasim-Piszczatowska
   2. Przewodniczący Koła:
    Michalia Iga Boguszewska, studentka położnictwa
   3. Data powstania:
    Koło Powstało w 2009 roku
   4. Liczba członków:
    19
   5. Kontakt:
    emilia.harasim@gmai.com
   6. Zainteresowania naukowe:
    Promocja zdrowia, uwarunkowania zdrowia, nauki o zdrowiu
   7. Publikacje:

    J. Rutkowska, A. Połynka, E. Harasim-Piszczatowska, A. Łobaczuk-Sitnik, Interdyscyplinarne podejście do zaburzeń przetwarzania słuchowego. ,,Holistyczny wymiar współczesnej medycyny” tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.(red.),Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białystok, 2016, 256-276, ISBN - 978-83-940670-0

    M. Kalinowska, E. Harasim-Piszczatowska, Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia tytoniu przez kobiety w ciąży. ,,Holistyczny wymiar współczesnej medycyny” tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.(red.),Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białystok, 2016, 658-668, ISBN - 978-83-940670-0.

   8. Nagrody:

    XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kubler-Ross", Białystok/Supraśl, 14-17 kwiecień 2016.

    III Nagroda w Sesji Studenckich Kół Naukowych: Efektywność warszta.tów emisji głosu przeprowadzonych wśród osób zawodowo pracujących głosem autorstwa A. Połynka, J. Rutkowska, E. Harasim-Piszczatowska

    I wyróżnienie w Sesji Studenckich Kół Naukowych: Wpływ terapii wirtualnej na poprawę funkcji kończyny górnej u chorych po udarze mózgu autorstwa A. Kiper, K. Dziemian, E. Harasim-Piszczatowska, A. Baba, M. Agostini, A. Turolla, P. Kiper

    SKN Wolontariuszy Medycznych uzyskało I miejsce w rankingu Kół Naukowych UMB, za rok akademicki 2011/2012, organizowanym przez STN UMB w kategorii: NAUKI O ZDROWIU

    http://www.umb.edu.pl/index.php?s=6638

   9. Inne informacje o Kole:

    Nasze akcje charytwtywne w roku akademickim 2015/2016

     

    1. Organizacja akcji charytatywnych na rzecz Podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" Przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku 17-18.12.2015r.

    a) Koncert Charytatywny dn. 28.01.2016

    b) Sprzedaż ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych stowarzyszenia

    2. Udział w charytatywnym koncercie na rzecz pani Doroty Radomskiej, aktorki Teatru Dramatycznego 50x50 wraz z Fundacją "Teraz Muzyka" 24.04.2016r Białystok.

    3. Organizacja i prowadzenie Warsztatów Emisji Głosu dla osób pracujących zawodowo głosem w roku akademickim 2015/2016.

    4. Zbiórka pieniędzy wraz z Fundacją "Mam serce" na operację serduszka Kamila.

    5. Udział w akcji edukacyjnej "Pola Nadziei" wraz z Fundacją Pomóż Im w Galerii Jurowieckiej, dn. 10.04.2016