• 01.06.2020 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   WOLONTARIUSZY MEDYCZNYCH Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych

    

   • Koło istnieje od listopada 2009 roku

    

   • Obecni Opiekunowie Koła:

    

   Mgr Paulina Aniśko – student I roku Szkoły Doktorskiej UMB

   Email: paulinaanisko1@wp.pl

    

   prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

   email: elzbieta.krajewska-kulak@umb.edu.pl

    

   • Byli Opiekunowie Koła
   • dr n. o zdr. Emilia Sarnacka
   • dr n. o zdr. Emilia Harasim-Piszczatowska

    

   • Przewodniczący Koła

    

   Magda Popławska , I rok kierunek Pielęgniarstwo I stopień

   Email: 20000227@wp.pl,

    

   • Liczba członków: 13

    

   • Zainteresowania naukowe

    

   • zagrożenia zawodowe pracowników ochrony zdrowia,
   • interdyscyplinarne badania naukowe związane z jakością życia oraz obiektywizacją oceny stanu pacjenta dla potrzeb planowania pielęgnowania, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz samoopieki w zdrowiu i chorobie
   • problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej, postrzeganie idei wolontariatu
   • problemy wielokulturowości w medycynie
   • problem uzależnień
   • stygmatyzacja w medycynie

    

    

   • Najważniejsze osiągnięcia

    

   • I miejsce w rankingu  Kół Naukowych UMB w roku akademickim 2008/2009
   • I miejsce w rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2010/2011
   • II miejsce w rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2011/2012
   • II miejsce w rankingu 2016/2017  Studenckich Kół Naukowych UMB w  Kategorii Nauki  o Zdrowiu 
   • II miejsce w rankingu 2017/2018  Studenckich Kół Naukowych UMB w  Kategorii Nauki  o Zdrowiu

    

   • Wyróżnienie: Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Rozwadowska E., Krajewska – Kułak E.:  Terapie Wschodu w medycynie naturalnej – akupunktura. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
   • Wyróżnienie: Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie aborcji przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
   • Wyróżnienie: Tyrakowska Z., Drzymkowski J., Kuszczak A., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postawy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec zabiegów chirurgii estetycznej piersi. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
   • I miejsce - 7th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok 2012
   • II miejsce - VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Sesja - Bioetyka i medycyna, 24-26.05.2012, Białystok
   • III miejsce - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Sesja: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, 23-26.05.2012, Białystok
   • Wyróżnienie - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Sesja: Prawo medyczne, 23-26.05.2012, Białystok
   • Wyróżnienie - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Sesja: Problemy wielokulturowości w medycynie, 23-26.05.2012, Białystok
   • Wyróżnienie - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Sesja: Śmierć społeczna, 23-26.05.2012, Białystok

    

   • 7 rozdziałów w monografii w „W drodze do brzegu życia”. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kulak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Tom X. Białystok: Uniwersytet Medyczny, 2012, ISBN: 978-83-89934-74-1
   • 2 rozdziały w monografii „Wielowymiarowość współczesnej medycyny”. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak , Cecylii Łukaszuk , Jolanty Lewko Wojciecha Kułaka. Białystok : Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2012, ISBN: 978-83-89934-79-6
   • 3 rozdziały w monografii  „Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny”,. Tom  VI Praca zbiorowa pod redakcją  Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii  Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko,  Wojciecha Kułaka, Białystok : Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2020, ISBN - 978-83-955981-0-2
   • 2 rozdziały w monografii „W drodze do brzegu życia”. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kulak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Tom XVIII, Białystok : Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2020, ISBN - 978-83-954952-9-8
   • 5 rozdziałów w monografiiPielęgniarstwo  wczoraj i dziś.  Rok 2020  Rokiem   Pielęgniarstwa”. praca zbiorowa pod redakcją  Jolanty Lewko, Cecylii R. Łukaszuk, Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Białystok : Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2020, ISBN- 978-83-9555921-5-7
   • 1 rozdział w monografii : „Współczesny wymiar  uzależnień”, Praca zbiorowa pod redakcją  Agnieszki Kułak -Bejda, Napoleona Waszkiewicza, Białystok : Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2020, ISBN - 978-83-957032-0-1
   • 2 rozdziały w monografii „Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowiekapod redakcją  Grzegorza Bejdy, Jolanty Lewko, Elżbiety Krajewskiej-Kułak, (red.), Białystok : Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2020,ISBN - 978-83-954952-9-8