Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. WOLONTARIUSZY MEDYCZNYCH Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej.
  • 21.02.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   WOLONTARIUSZY MEDYCZNYCH Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych

    

   • Koło istnieje od listopada 2009 roku

    

   • Obecni Opiekunowie Koła:

    

   Mgr Paulina Aniśko – student I roku Szkoły Doktorskiej UMB

   Email: paulinaanisko1@wp.pl

    

   prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

   email: elzbieta.krajewska-kulak@umb.edu.pl

    

   • Byli Opiekunowie Koła
   • dr n. o zdr. Emilia Sarnacka
   • dr n. o zdr. Emilia Harasim-Piszczatowska

    

   • Przewodniczący Koła

    

   Magda Popławska , I rok kierunek Pielęgniarstwo I stopień

   Email: 20000227@wp.pl,

    

   • Liczba członków: 13

    

   • Zainteresowania naukowe

    

   • zagrożenia zawodowe pracowników ochrony zdrowia,
   • interdyscyplinarne badania naukowe związane z jakością życia oraz obiektywizacją oceny stanu pacjenta dla potrzeb planowania pielęgnowania, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz samoopieki w zdrowiu i chorobie
   • problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej, postrzeganie idei wolontariatu
   • problemy wielokulturowości w medycynie
   • problem uzależnień
   • stygmatyzacja w medycynie

    

    

   • Najważniejsze osiągnięcia

    

   • I miejsce w rankingu  Kół Naukowych UMB w roku akademickim 2008/2009
   • I miejsce w rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2010/2011
   • II miejsce w rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2011/2012
   • II miejsce w rankingu 2016/2017  Studenckich Kół Naukowych UMB w  Kategorii Nauki  o Zdrowiu 
   • II miejsce w rankingu 2017/2018  Studenckich Kół Naukowych UMB w  Kategorii Nauki  o Zdrowiu

    

   • Wyróżnienie: Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Rozwadowska E., Krajewska – Kułak E.:  Terapie Wschodu w medycynie naturalnej – akupunktura. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
   • Wyróżnienie: Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie aborcji przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
   • Wyróżnienie: Tyrakowska Z., Drzymkowski J., Kuszczak A., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postawy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec zabiegów chirurgii estetycznej piersi. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 marzec 2011, Białystok
   • I miejsce - 7th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok 2012
   • II miejsce - VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wyzwania Współczesnej Medycyny, Sesja - Bioetyka i medycyna, 24-26.05.2012, Białystok
   • III miejsce - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Sesja: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, 23-26.05.2012, Białystok
   • Wyróżnienie - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Sesja: Prawo medyczne, 23-26.05.2012, Białystok
   • Wyróżnienie - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Sesja: Problemy wielokulturowości w medycynie, 23-26.05.2012, Białystok
   • Wyróżnienie - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Sesja: Śmierć społeczna, 23-26.05.2012, Białystok
   • Nagroda za wygłoszenie referatu pt. "Problemy rodziny z dzieckiem z chorobą nowotworową w percepcji rodzin" na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej VII Forum Młodych Naukowców "Nauki Przyrodnicze i Medyczne",

    

   Publikacje 2020

   • Autorzy: Aniśko Paulina, Biała Kamila, Krukowska Martyna, Łukaszuk Cecylia, Kuklińska Joanna, Krajewska-Kułak Elżbieta.
    Tytuł oryginału: Rodzina i jej rola w promocji zdrowia.
    Tytuł całości: W: Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka. Red. Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 880-895
    p-ISBN: 978-83-955921-9-5
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Kulikowska Iwona, Bejda Grzegorz, Aniśko Paulina, Kułak-Bejda Agnieszka.
    Tytuł oryginału: Wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie rodziny.
    Tytuł całości: W: Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka. Red. Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 896-910
    p-ISBN: 978-83-955921-9-5
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Cybulski Mateusz, Guzowski Andrzej [NoZ], Aniśko Paulina, Kułak Wojciech.
    Tytuł oryginału: Patients' perception of trust in doctors and nurses.
    Tytuł całości: W: Challenges of the current medicine. Vol. 9. Eds. Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko, Emilia Sarnacka.
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 229-243
    p-ISBN: 978-83-954952-8-1
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Aniśko Paulina, Popławska Magda, Zajkowska Natalia, Andrejczuk Julia, Krajewska-Kułak Elżbieta.
    Tytuł oryginału: Czy coś się zmienia w postrzeganiu zawodu pielęgniarki - wybrane aspekty problemu.
    Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Rok 2020 Rokiem Pielęgniarstwa. Praca zbiorowa. Red. Jolanta Lewko, Cecylia R. Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak.
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 225-251
    p-ISBN: 978-83-9555921-5-7
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Romaniuk Joanna, Sochoń Matylda, Popławska Magda, Aniśko Paulina.
    Tytuł oryginału: Florence Nightingale - matka pielęgniarstwa, pionierka współczesnego pielęgniarstwa.
    Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Rok 2020 Rokiem Pielęgniarstwa. Praca zbiorowa. Red. Jolanta Lewko, Cecylia R. Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak.
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 82-95
    p-ISBN: 978-83-9555921-5-7
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Aniśko Paulina, Popławska Magda, Krajewska-Kułak Elżbieta.
    Tytuł oryginału: Liderki światowego pielęgniarstwa.
    Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Rok 2020 Rokiem Pielęgniarstwa. Praca zbiorowa. Red. Jolanta Lewko, Cecylia R. Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak.
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 115-146
    p-ISBN: 978-83-9555921-5-7
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Andrejczuk Julia, Jabłońska Zuzanna, Aniśko Paulina.
    Tytuł oryginału: Symbole i tradycje pielęgniarskie.
    Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Rok 2020 Rokiem Pielęgniarstwa. Praca zbiorowa. Red. Jolanta Lewko, Cecylia R. Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak.
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 169-187
    p-ISBN: 978-83-9555921-5-7
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Zajkowska Natalia, Wołosz Izabela, Wyrwas Paulina, Wojtach Klaudia, Aniśko Paulina.
    Tytuł oryginału: Wybrane pionierki polskiego pielęgniarstwa.
    Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Rok 2020 Rokiem Pielęgniarstwa. Praca zbiorowa. Red. Jolanta Lewko, Cecylia R. Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak.
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 147-166
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    p-ISBN: 978-83-9555921-5-7
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Aniśko Paulina, Olejnik Beata, Krajewska-Kułak Elżbieta.
    Tytuł oryginału: Epidemiologia i specyfika chorób nowotworowych u dzieci.
    Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 19. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 13-34
    p-ISBN: 978-83-957032-5-6
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Aniśko Paulina, Andrejczuk Julia, Jabłońska Zuzanna, Krajewska-Kułak Elżbieta.
    Tytuł oryginału: Wybrane aspekty problemu uzależnień behawioralnych.
    Tytuł całości: W: Współczesny wymiar uzależnień. Praca zbiorowa. Red. Agnieszka Kułak-Bejda, Napoleon Waszkiewicz.
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 137-151
    p-ISBN: 978-83-957032-0-1
    Praca afiliowana przez UM Białystok Punktacja MNiSW: 20.000
   •     Autorzy: Kulikowska Iwona, Bejda Grzegorz, Aniśko Paulina, Kułak-Bejda Agnieszka.
    Tytuł oryginału: Ocena jakości życia członków rodziny osoby nieuleczalnie chorej.
    Tytuł całości: W: Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka. Red. Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 586-618
    p-ISBN: 978-83-955921-9-5
     Praca afiliowana przez UM Białystok
     Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Aniśko Paulina, Popławska Paulina, Sochoń Matylda, Bijowski Kamil, Krajewska-Kułak Elżbieta.
    Tytuł oryginału: Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - wybrane aspekty.
    Tytuł całości: W: Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka. Red. Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 13-29
    p-ISBN: 978-83-955921-9-5
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000
   • Autorzy: Kulikowska Iwona, Bejda Grzegorz, Aniśko Paulina, Kułak-Bejda Agnieszka.
    Tytuł oryginału: Wybrane aspekty jakości życia w medycynie.
    Tytuł całości: W: Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka. Red. Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak
    Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
    Opis fizyczny: s. 554-572
    p-ISBN: 978-83-955921-9-5
    Praca afiliowana przez UM Białystok
    Punktacja MNiSW: 20.000

    

   Doniesienia zjazdowe 2020

   • Autorzy: Paulina Aniśko, Krajewska-Kułak Elżbieta, Olejnik Beata.
    Tytuł oryginału: Problemy rodziny z dzieckiem z chorobą nowotworową w percepcji rodzin.
    Tytuł całości: W: VII Forum Młodych Naukowców. Nauki przyrodnicze i medyczne. Lublin, 12.09.2020. Książka abstraktów.
    Opis fizyczny: s. 13
    Konferencja/zjazd - miejsce i data: : Lublin, Polska, 2020.09.12
    Uwagi: Konferencja on-line
    Praca afiliowana przez UM Białystok
   • Autorzy: Magda Popławska, Paulina Aniśko, Krajewska-Kułak Elżbieta

   Tytuł oryginału: Użytkowanie portali społecznościowych (Facebook) i gier komputerowych w dobie  dynamicznego postępu technologicznego,

   Tytuł całości: W: VII Forum Młodych Naukowców. Nauki przyrodnicze i medyczne. Lublin, 12.09.2020. Książka abstraktów.
   Opis fizyczny: s. 60
   Konferencja/zjazd - miejsce i data: : Lublin, Polska, 2020.09.12
   Uwagi: Konferencja on-line
   Praca afiliowana przez UM Białystok

   • Autorzy: Aneta Szczubełek, Magda Popławska, Paulina Aniśko, Elżbieta
    Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski

   Tytuł  oryginału: Samopostrzeganie osób starszych – doniesienie wstępne

   Tytuł całości: W: Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa  z okazji 35-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 50-lecia Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin.

   20-30.11.2020, Książka abstraktów

   Opis fizyczny: s. 15-17
   Konferencja/zjazd - miejsce i data: : Lublin, Polska, 2020.11.30-20
   Uwagi: Konferencja on-line
   Praca afiliowana przez UM Białystok

   • Autorzy: Paulina Aniśko, Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski

   Tytuł  oryginału: Postrzeganie seniorów przez osoby młode – doniesienie wstępne

   Tytuł całości: W: Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa  z okazji 35-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 50-lecia Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin.

   20-30.11.2020, Książka abstraktów

   Opis fizyczny: s. 37-38
   Konferencja/zjazd - miejsce i data: : Lublin, Polska, 2020.11.30-20
   Uwagi: Konferencja on-line
   Praca afiliowana przez UM Białystok