• Witamy serdecznie wszystkich chętnych do niesienia pomocy potrzebującym
    

    

   "Dawać siebie samego, to więcej niż dawać"  
   Bł. Matka Teresa z Kalkuty