Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MAJ.
 • MAJ.
 • Ostatnia zmiana 27.06.2017 przez Administrator UMB

  MAJ

  • 29 maja 2017 r. – wizytacja PKA w celu dokonania oceny programowej na kierunku lekarsko-dentystycznym na Wydziale lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  • 30-31 maja 2017 r. udział pracownika Biura ds. Zapewenienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w seminarium „Dobre praktyki w zakresie współpracy z pracodawcami – jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?”

   

  • 25 maja 2017 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018)

   

  • 24 maja 2017 r. – WL – Rada Wydziały Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie planów studiów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2017/2018 )

   

  • 24 maja 2017 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB 

   

  • 23 maja 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu