Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CZERWIEC.
 • Ostatnia zmiana 27.06.2017 przez Administrator UMB

  CZERWIEC

  • 29 czerwca 2017 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie programów praktyk zawodowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2017/2018, uchwalenie programów studiów w tym planów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), studiach doktoranckich, studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2017/2018

   

  • 28 czerwca 2017 - Senat UMB (Zatwierdzenie efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, Uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim” w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku , Zmiana Uchwały  nr 64/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 27.06.2013r. w zakresie liczebności grup studenckich  

   

  • 28 czerwca 2017 r. - WL -  Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie programu studiów na studiach doktoranckich na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na  cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie projektu Dziennika Praktycznego Nauczania Klinicznego na kierunku lekarskim)

   

  • 27 czerwca 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie zmian w planach studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017, zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zatwierdzenie efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zatwierdzenie zamian matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017, zatwierdzenie zmian w programach studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017, zatwierdzenie  planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018, Zatwierdzenie efektów kształcenia studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018), zatwierdzenie programów studiów  doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zmiana wzoru sylabusa na studiach doktoranckich, uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim” w roku akademickim 2017/2018)