Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 03.04.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

   

  Z-ca kierownika Działu

  mgr Paweł Gaiński

  tel. 85 748 55 20

  mail: pawel.gainski@umb.edu.pl

   

  Dział Projektów Pomocowych

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok