Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. WRZESIEŃ.
 • WRZESIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2017 przez Administrator UMB

  WRZESIEŃ

   

  • 28 września 2017 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana struktury i składu Rad Programowych, zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2016/2017, dokumentacja praktyk zawodowych na Wydziale) 

   

  • 27 września 2017 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   

  • 27 września 2017 r. – WL -  Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia, zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zatwierdzenie strategii Wydziału na lata 2017-2023, zmiana Uchwały Nr 314/2014 w sprawie przyjęcia formularza oceny praktyk)

   

  • 26 września 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017 zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia, zatwierdzenie zmian w planach studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, 2016/2017 i 2015/2016, zatwierdzenie regulaminu hospitacji zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   

  • 05 września 2017 r. – Senat UMB