Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Co może być wynalazkiem?.
  • Ostatnia zmiana 02.03.2018 przez BTT

    Co może być wynalazkiem?

    Każdy wynalazek musi spełniać łącznie 3 warunki:

    1. Nowość – rozwiązanie nie jest powszechnie znane, nie zostało nigdy ujawnione ani upublicznione w jakiejkolwiek formie.
    2. Poziom wynalazczy – przedmiot wynalazku nie jest oczywisty dla specjalisty w danej dziedzinie.
    3. Możliwość zastosowania w przemyśle.
    4. Nie jest sprzeczny z prawem ani obowiązującym stanem wiedzy - np. nie można opatentować perpetum mobile lub urządzenia, którego przeznaczenie będzie naruszalo prawo.

     

    Co to oznacza w praktyce? Podajemy przykłady najczęściej patentowanych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii:

    • Biomarkery;
    • Kompozycje farmaceutyczne;
    • Wyizolowane lub wytworzone mikroorganizmy np. bakterie, grzyby, wirusy, komórki;
    • Białka np. enzymy, peptydy, przeciwciała;
    • Nowe związki chemiczne i ich sposób wytwarzania i zastosowania;
    • Sposób wytwarzania np. przeciwciał, szczepionek;
    • Sposób otrzymywania produktów np. metody izolacji i oczyszczania;
    • Nowe zastosowanie znanej substancji (drugie zastosowanie medyczne);
    • Zastosowanie przeciwciał do celów leczniczych i diagnostycznych;
    • Fragment DNA np. geny, sekwencje, wektory (ze wskazaniem funkcji/zastosowania);
    • Nowe modele komórkowe;
    • Odczynniki diagnostyczne;
    • Transgeniczne zwierzęta i rośliny;
    • Urządzenia biomedyczne, implanty.

     

    Proszę pamiętać, że poza przeglądem literatury naukowej przed rozpoczęciem projektu badawczego, warto sprawdzić również bazy patentowe.

    Dowiecie się z nich Państwo czy prowadzono już podobne badania i jakie dały one efekty. Przeszukanie pozwoli określić stan techniki oraz kluczowych graczy na rynku.

    Poniżej przypominamy ogólnodostępne bazy patentowe: