Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Co może być wynalazkiem?.
 • Ostatnia zmiana 02.03.2018 przez BTT

  Co może być wynalazkiem?

  Każdy wynalazek musi spełniać łącznie 3 warunki:

  1. Nowość – rozwiązanie nie jest powszechnie znane, nie zostało nigdy ujawnione ani upublicznione w jakiejkolwiek formie.
  2. Poziom wynalazczy – przedmiot wynalazku nie jest oczywisty dla specjalisty w danej dziedzinie.
  3. Możliwość zastosowania w przemyśle.
  4. Nie jest sprzeczny z prawem ani obowiązującym stanem wiedzy - np. nie można opatentować perpetum mobile lub urządzenia, którego przeznaczenie będzie naruszalo prawo.

   

  Co to oznacza w praktyce? Podajemy przykłady najczęściej patentowanych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii:

  • Biomarkery;
  • Kompozycje farmaceutyczne;
  • Wyizolowane lub wytworzone mikroorganizmy np. bakterie, grzyby, wirusy, komórki;
  • Białka np. enzymy, peptydy, przeciwciała;
  • Nowe związki chemiczne i ich sposób wytwarzania i zastosowania;
  • Sposób wytwarzania np. przeciwciał, szczepionek;
  • Sposób otrzymywania produktów np. metody izolacji i oczyszczania;
  • Nowe zastosowanie znanej substancji (drugie zastosowanie medyczne);
  • Zastosowanie przeciwciał do celów leczniczych i diagnostycznych;
  • Fragment DNA np. geny, sekwencje, wektory (ze wskazaniem funkcji/zastosowania);
  • Nowe modele komórkowe;
  • Odczynniki diagnostyczne;
  • Transgeniczne zwierzęta i rośliny;
  • Urządzenia biomedyczne, implanty.

   

  Proszę pamiętać, że poza przeglądem literatury naukowej przed rozpoczęciem projektu badawczego, warto sprawdzić również bazy patentowe.

  Dowiecie się z nich Państwo czy prowadzono już podobne badania i jakie dały one efekty. Przeszukanie pozwoli określić stan techniki oraz kluczowych graczy na rynku.

  Poniżej przypominamy ogólnodostępne bazy patentowe: