Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O projekcie.
 • O projekcie.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  O projekcie

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał ponad 7 mln wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Pozwoli to na podniesienie kompetencji ponad 1100 studentów i pracowników UMB. Wśród planowanych inicjatyw i szkoleń jest szereg pro-rozwojowych działań, które obejmą wszystkie Wydziały Uczelni.

   

  Projekt umożliwi podniesienie kwalifikacji naukowców w zakresie zarządzania projektami oraz komercjalizacji uzyskanych wyników badań naukowych. Niezmiernie istotną sprawą jest także umiejętność odpowiedniej prezentacji uzyskanych rezultatów, jak również przekazanie najnowszej wiedzy w prosty i zrozumiały sposób. Umiejętności te będą doskonalone podczas szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz tworzenia prac naukowych.


  Projekt obejmie również studentów i studentki studiujących/ce na Wydziale Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Będą oni mieli możliwość odbycia stażu w renomowanych ośrodkach klinicznych jak i naukowych oraz zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych pod okiem wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Zorganizowane zostaną warsztaty oraz wizyty studyjne, dzięki którym studenci będą mieli możliwość nabycia umiejętności wykraczających poza program studiów, przez co zwiększy się ich konkurencyjność na rynku pracy (m.in. warsztaty z ultrasonografii jamy brzusznej, trychologii, mikropigmentacji skóry).
  Do Uczelni przyjadą światowej klasy specjaliści zajmujący się m.in. chorobami cywilizacyjnymi, zaawansowanymi technikami analitycznymi w badaniach biomedycznych, komórkami macierzystymi, onkologią.
  W projekcie zaplanowano utworzenie informatycznych narzędzi zarządzania UMB, np. zakup licencji bazy danych EndNote Volume, który pozwoli na zarządzanie informacją - stworzenie własnych/dziedzinowych baz danych artykułów naukowych. Będą one wykorzystywane przez pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów UMB, przy tworzeniu sylabusów, konspektów, prac naukowych, prac mgr, licencjackich, doktorskich jak i tworzenia bibliografii odnośnikowej. Narzędzia informatyczne pozwolą na połączenie się z otwartymi zasobami baz danych informacji medycznej.


  Projekt pn. "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej wśród uczelni medycznych.

   

  Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 29.12.2022

   

  Regulamin uczestnictwa w projekcie do pobrania tutaj - aktualna wersja z dn. 30.09.2021.

  Aneks nr 9 do Regulaminu do pobrania tutaj.

  Załącznik nr 1 do pobrania tutaj.

  Załącznik nr 2 do pobrania tutaj.

  Załącznik nr 3 do pobrania tutaj.

   

  Wersje archiwalne Regulaminu uczestnistwa w projekcie dostępne tutaj.

   

  POWRÓT