Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu - Studenci.
 • Wydział Nauk o Zdrowiu - Studenci.
 • Ostatnia zmiana 16.12.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wydział Nauk o Zdrowiu - Studenci

   

  Uwaga! Przedłużona rekrutacja na cykl szkoleń dla studentów IV roku studiów kierunku Fizjoterapia

   

  Uwaga! Przedłużona rekrutacja na szkolenie dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia

   

   

  Zadanie nr 4 "Rozwój kompetencji studentów" dedykowane jest studentom kierunku Fizjoterapia, u których zdiagnozowano potrzebę rozwoju kompetencji. Grupę docelową stanowi 30 osób, w latach 2018/2019 - 10 osób, w 2019/2020 - 10 osób, 2020/2021-10 osób.

   

  Studenci wezmą udział w:

   

  1) zajęciach warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych (aktualne modele pracy fizjoterapeutycznej oparte na zasadach EBP pracy z pacjentem onkologicznym)

  Efektem warsztatów będzie m. in.:

  • Rozwój wiedzy interdyscyplinarnego i wielokierunkowego podejścia do problemu pacjenta.
  • Poznanie aspektów dentystycznych w postępowaniu fizjoterapeutycznym z pacjentem.
  • Rozpoznanie konieczności poprawy funkcji kręgosłupa szyjnego.
  • Rozpoznanie problematyki i ukierunkowania terapii objawów (szumy uszne, szyjne bóle głowy, neuralgie, dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe, pourazowe dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki i ból).

   

  2) zajęciach informatycznych

  Efektem warsztatów będzie:

  • Umiejętność tworzenia baz bibliograficznych.
  • Wyszukiwanie informacji w bazach bibliograficznych.
  • Tworzenie bibliografii załącznikowej według stylu wymaganego przez czasopismo lub pracę naukową.
  • Nabycie umiejętności przygotowania oraz tworzenia prac licencjackich, magisterskich i naukowych.

   

  3) wizytach studyjnych w dwóch prywatnych gabinetach oraz w sanatorium

   

  4) zajęcia projektowe - uzyskanie kompetencji komunikacyjnych w ramach zespołów interdyscyplinarnych (praca z pacjentem onkologicznym i nieuleczalnie chorym u kresu życia

   

  Wszyscy studenci zostaną objęci badaniem bilansu kompetencji wejściowych i wyjściowych uczestnika projektu.

   

  POWROT DO STRONY GŁÓWNEJ