• Ostatnia zmiana 22.10.2018 przez Biuro Projektu

  Akademickie Biuro Karier

   

  Zadanie nr 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier” obejmuje wsparciem 443 studentów dwóch ostatnich semestrów wszystkich kierunków studiów. Studenci wezmą udział w indywidualnym poradnictwie prowadzonym przez doradcę zawodowego, poradnictwie grupowym z zakresu opracowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz warsztatów z zakresu zakładania własnej działalności z elementami metody Design Thinking. W ramach poradnictwa grupowego ABK zaprosi do współpracy m. in.: praktyków biznesu z branży medycznej, instytucje rynku pracy .

   

  Ponadto, w ramach projektu zostanie zakupione elektroniczne narzędzie (ankieta) do zbadania oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunków studiów prowadzonych przez UMB wraz raportem.

   

  Rozpoczęcie działań – październik 2019 r.

   

  POWRÓT