Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 11.10.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

   

   

  • Kierownik projektu - prof. dr hab. Tomasz Hryszko

   

  • Z-ca kierownika projektu - mgr Monika Siemion

  tel. 85 748-55-22

  mail: monika.siemion@umb.edu.pl 

   

  • mgr inż. Marek Sokołowski (szkolenia kadry administracyjnej i kierowniczej)

  tel. 85 748-56-50

  mail: zpu1@umb.edu.pl

                     marek.sokolowski@umb.edu.pl

   

  • mgr Karolina Cylwik (rekrutacja uczestników projektu)

  tel. 85 686-51-77

  mail: zpu1@umb.edu.pl 

                      karolina.cylwik@umb.edu.pl

   

  • mgr Jacek Bezubik: realizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej

  tel. 85 686 51 40

  mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl

   

  • mgr Michał Pawłowski: realizacja warsztatów dla studentów

  tel. 85 686 51 40
  e-mail: michal.pawlowski[at]umb.edu.pl

   

  • mgr Katarzyna Zielińska (rekrutacja oraz realizacja staży WF)

  tel. 85 748 56 66

  mail:  katarzyna.zielinska@umb.edu.pl

   

  • mgr Katarzyna Gryko (realizacja szkoleń dla studentów i pracowników WNoZ)

  tel. 85 686-50-02

  mail: katarzyna.gryko@umb.edu.pl

   

  • mgr Urszula Maksimiec (poradnictwo indywidualne i grupowe dla studentów, prowadzenie bilansów kompetencji)

  tel. 85 748-58-09

  mail: bk@umb.edu.pl

   

   

  Dział Projektów Pomocowych

  15-089 Białystok
  ul. Jana Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 55 21

   

   

   

  POWRÓT