• Ostatnia zmiana 21.08.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

  Kontakt

   

  • Kierownik projektu - prof. dr hab. Tomasz Hryszko

   

  • Z-ca kierownika projektu - mgr Monika Siemion

  tel. 85 748-55-22

  mail: monika.siemion@umb.edu.pl 

   

  • Koordynator ds. szkoleń kadry administacyjnej i kierowniczej - mgr inż. Marek Sokołowski

  tel. 85 748-56-50

  mail: zpu1@umb.edu.pl

                     marek.sokolowski@umb.edu.pl

   

  • Specjalista ds. rekrutacji i promocji - mgr Karolina Cylwik

  tel. 85 686-51-77

  mail: zpu1@umb.edu.pl 

                      karolina.cylwik@umb.edu.pl

   

   

   

  Dział Projektów Pomocowych

  15-089 Białystok
  ul. Jana Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 55 21

   

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

   

  • Specjalista ds. administracyjnych WL - mgr Adam Trusewicz

  tel. 85 748 54 91

  mail: adam.trusewicz@umb.edu.pl

   

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

  • Specjalista ds. administracyjnych WF - mgr Jacek Bezubik

  tel. 85 686 51 40

  mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl

   

  • Rekrutacja oraz realizacja staży WF - mgr Katarzyna Zielińska

  tel. 85 748 56 66

  mail:  katarzyna.zielinska@umb.edu.pl

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu:

   

  • Specjalista ds. administracyjnych WNoZ - mgr Katarzyna Gryko

  tel. 85 686-50-02

  mail: katarzyna.gryko@umb.edu.pl

   

  Akademickie Biuro Karier:

   

  • Specjalista ds. wsparcia ABK - mgr Urszula Maksimiec

  tel. 85 748-58-09

  mail: bk@umb.edu.pl

   

   

   

   

  POWRÓT