• Ostatnia zmiana 09.12.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

  Kontakt

   

  • Kierownik projektu - prof. dr hab. Tomasz Hryszko

   

  • Z-ca kierownika projektu - mgr Monika Siemion

  tel. 85 748-55-22

  mail: monika.siemion@umb.edu.pl 

   

  • mgr inż. Marek Sokołowski (szkolenia kadry administracyjnej i kierowniczej)

  tel. 85 748-56-50

  mail: zpu1@umb.edu.pl

                     marek.sokolowski@umb.edu.pl

   

  • mgr Karolina Cylwik (rekrutacja uczestników projektu)

  tel. 85 686-51-77

  mail: zpu1@umb.edu.pl 

                      karolina.cylwik@umb.edu.pl

   

   

   

  Dział Projektów Pomocowych

  15-089 Białystok
  ul. Jana Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 55 21

   

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

   

  • mgr Adam Trusewicz (realizacja staży studenckich i szkoleń dla WL)

   

  tel. 85 748 54 91

  mail: adam.trusewicz@umb.edu.pl

   

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

  • mgr Jacek Bezubik (szkolenia kadry dydaktycznej)

  tel. 85 686 51 40

  mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl

   

  • mgr Katarzyna Zielińska (rekrutacja oraz realizacja staży WF)

  tel. 85 748 56 66

  mail:  katarzyna.zielinska@umb.edu.pl

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu:

   

  • mgr Katarzyna Gryko (realizacja szkoleń dla studentów i pracowników WNoZ)

  tel. 85 686-50-02

  mail: katarzyna.gryko@umb.edu.pl

   

  Akademickie Biuro Karier:

   

  • mgr Urszula Maksimiec (poradnictwo indywidualne i grupowe dla studentów, prowadzenie bilansów kompetencji)

  tel. 85 748-58-09

  mail: bk@umb.edu.pl

   

   

   

   

  POWRÓT